Het Boek

Psalmen 148:1-14

1Prijs de Here!

Geef eer aan de Here in de hemel,

prijs zijn naam die hoog verheven is.

2Prijs Hem, engelen!

Prijs Hem, hemelse legers!

3Prijs Hem, zon en maan!

Prijs Hem, alle sterren,

die zoveel licht geven!

4Prijs Hem, alle hemelen

en al het water dat de hemel omspant!

5Laat alles de naam van de Here prijzen!

Want op zijn bevel werd alles gemaakt.

6Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.

Hij gaf aan alles een wetmatigheid,

die geen ervan overtreedt.

7Prijs de Here op aarde!

Prijs Hem, alle grote dieren in de zee

en alle diepe zeebodems!

8Prijs Hem, vuur en hagel,

sneeuw en mist,

en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!

9Prijs Hem, bergen en heuvels,

boomgaarden en cederbomen!

10Prijs Hem, wilde dieren en het vee,

kruipende dieren en vogels!

11Prijs Hem, alle koningen op aarde

en alle volken!

Prijs Hem, alle heersers

en machthebbers op aarde!

12Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,

jonge en oude mensen samen!

13Laat iedereen de naam van de Here prijzen!

Want alleen zijn naam is waard

geprezen te worden.

Zijn macht en heerlijkheid

strekken zich uit over hemel en aarde.

14Want Hij heeft zijn volk

een hoge positie gegeven:

ieder die Hem liefheeft,

kan Hem prijzen.

Alle Israëlieten,

het volk dat Hij dicht nabij blijft.

Prijs de Here!

New International Reader's Version

Psalm 148:1-14

Psalm 148

1Praise the Lord.

Praise the Lord from the heavens.

Praise him in the heavens above.

2Praise him, all his angels.

Praise him, all his angels in heaven.

3Praise him, sun and moon.

Praise him, all you shining stars.

4Praise him, you highest heavens.

Praise him, you waters above the skies.

5Let all of them praise the name of the Lord,

because at his command they were created.

6He established them for ever and ever.

He gave them laws they will always have to obey.

7Praise the Lord from the earth,

you great sea creatures and all the deepest parts of the ocean.

8Praise him, lightning and hail, snow and clouds.

Praise him, you stormy winds that obey him.

9Praise him, all you mountains and hills.

Praise him, all you fruit trees and cedar trees.

10Praise him, all you wild animals and cattle.

Praise him, you small creatures and flying birds.

11Praise him, you kings of the earth and all nations.

Praise him, all you princes and rulers on earth.

12Praise him, young men and women.

Praise him, old men and children.

13Let them praise the name of the Lord.

His name alone is honored.

His glory is higher than the earth and the heavens.

14He has given his people a strong king.

All his faithful people praise him for that gift.

All the people of Israel are close to his heart.

Praise the Lord.