Het Boek

Psalmen 148

1Prijs de Here!
Geef eer aan de Here in de hemel,
prijs zijn naam die hoog verheven is.
Prijs Hem, engelen!
Prijs Hem, hemelse legers!
Prijs Hem, zon en maan!
Prijs Hem, alle sterren,
die zoveel licht geven!
Prijs Hem, alle hemelen
en al het water dat de hemel omspant!
Laat alles de naam van de Here prijzen!
Want op zijn bevel werd alles gemaakt.
Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.
Hij gaf aan alles een wetmatigheid,
die geen ervan overtreedt.
Prijs de Here op aarde!
Prijs Hem, alle grote dieren in de zee
en alle diepe zeebodems!
Prijs Hem, vuur en hagel,
sneeuw en mist,
en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!
Prijs Hem, bergen en heuvels,
boomgaarden en cederbomen!
10 Prijs Hem, wilde dieren en het vee,
kruipende dieren en vogels!
11 Prijs Hem, alle koningen op aarde
en alle volken!
Prijs Hem, alle heersers
en machthebbers op aarde!
12 Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,
jonge en oude mensen samen!
13 Laat iedereen de naam van de Here prijzen!
Want alleen zijn naam is waard
geprezen te worden.
Zijn macht en heerlijkheid
strekken zich uit over hemel en aarde.
14 Want Hij heeft zijn volk
een hoge positie gegeven:
ieder die Hem liefheeft,
kan Hem prijzen.
Alle Israëlieten,
het volk dat Hij dicht nabij blijft.
Prijs de Here!

New American Standard Bible

Psalm 148

The Whole Creation Invoked to Praise the Lord.

1[a]Praise [b]the Lord!
Praise the Lord from the heavens;
Praise Him in the heights!
Praise Him, all His angels;
Praise Him, all His hosts!
Praise Him, sun and moon;
Praise Him, all stars of light!
Praise Him, [c]highest heavens,
And the waters that are above the heavens!
Let them praise the name of the Lord,
For He commanded and they were created.
He has also established them forever and ever;
He has made a decree which will not pass away.

Praise the Lord from the earth,
Sea monsters and all deeps;
Fire and hail, snow and clouds;
Stormy wind, fulfilling His word;
Mountains and all hills;
Fruit trees and all cedars;
10 Beasts and all cattle;
Creeping things and winged fowl;
11 Kings of the earth and all peoples;
Princes and all judges of the earth;
12 Both young men and virgins;
Old men and children.

13 Let them praise the name of the Lord,
For His name alone is exalted;
His glory is above earth and heaven.
14 And He has lifted up a horn for His people,
Praise for all His godly ones;
Even for the sons of Israel, a people near to Him.
[d]Praise [e]the Lord!

Notas al pie

  1. Psalm 148:1 Or Hallelujah!
  2. Psalm 148:1 Heb Yah
  3. Psalm 148:4 Lit heavens of heavens
  4. Psalm 148:14 Or Hallelujah!
  5. Psalm 148:14 Heb Yah