Het Boek

Psalmen 148

1Prijs de Here!
Geef eer aan de Here in de hemel,
prijs zijn naam die hoog verheven is.
Prijs Hem, engelen!
Prijs Hem, hemelse legers!
Prijs Hem, zon en maan!
Prijs Hem, alle sterren,
die zoveel licht geven!
Prijs Hem, alle hemelen
en al het water dat de hemel omspant!
Laat alles de naam van de Here prijzen!
Want op zijn bevel werd alles gemaakt.
Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.
Hij gaf aan alles een wetmatigheid,
die geen ervan overtreedt.
Prijs de Here op aarde!
Prijs Hem, alle grote dieren in de zee
en alle diepe zeebodems!
Prijs Hem, vuur en hagel,
sneeuw en mist,
en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!
Prijs Hem, bergen en heuvels,
boomgaarden en cederbomen!
10 Prijs Hem, wilde dieren en het vee,
kruipende dieren en vogels!
11 Prijs Hem, alle koningen op aarde
en alle volken!
Prijs Hem, alle heersers
en machthebbers op aarde!
12 Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,
jonge en oude mensen samen!
13 Laat iedereen de naam van de Here prijzen!
Want alleen zijn naam is waard
geprezen te worden.
Zijn macht en heerlijkheid
strekken zich uit over hemel en aarde.
14 Want Hij heeft zijn volk
een hoge positie gegeven:
ieder die Hem liefheeft,
kan Hem prijzen.
Alle Israëlieten,
het volk dat Hij dicht nabij blijft.
Prijs de Here!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 148

Ang Panawagan sa Pagdayaw sa Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!
Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalangitan.
Dayawa ninyo siya, tanan kamo nga iya mga anghel, nga iya mga soldado sa langit.
Dayawa ninyo siya, adlaw, bulan, kag mga bituon.
Dayawa ninyo siya, pinakamataas nga langit kag tubig sa ibabaw.
Magdayaw sila tanan sa Ginoo!
Kay sa iya pagmando, natuga sila tanan.
Ginpahamtang niya sila sa ila mga lugar sa wala sing katapusan,
kag wala sing may makalapas sining mando niya.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalibutan, dalagko nga mga sapat sa kadagatan, kag tanan nga kadadalman sang dagat.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga kilat, ulan nga yelo, snow, mga panganod, kag mabaskog nga hangin nga nagatuman sa iya sugo.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga bukid, mga kahoy nga nagapamunga ukon wala,
10 tanan nga sapat: anta ukon indi, mga sapat nga nagakamang, kag mga nagalupad.
11 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga hari, mga opisyal, mga manugdumala, kag tanan nga katawhan sa kalibutan,
12 mga pamatan-on, mga tigulang kag mga bata.
13 Magdayaw sila tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan.
Mas gamhanan siya sang sa tanan nga ara sa kalibutan kag kalangitan.
14 Ginapabaskog niya kag ginapadunggan ang iya matutom nga katawhan, ang Israel nga palangga gid niya.

Dayawa ang Ginoo!