Het Boek

Psalmen 148:1-14

1Prijs de Here!

Geef eer aan de Here in de hemel,

prijs zijn naam die hoog verheven is.

2Prijs Hem, engelen!

Prijs Hem, hemelse legers!

3Prijs Hem, zon en maan!

Prijs Hem, alle sterren,

die zoveel licht geven!

4Prijs Hem, alle hemelen

en al het water dat de hemel omspant!

5Laat alles de naam van de Here prijzen!

Want op zijn bevel werd alles gemaakt.

6Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.

Hij gaf aan alles een wetmatigheid,

die geen ervan overtreedt.

7Prijs de Here op aarde!

Prijs Hem, alle grote dieren in de zee

en alle diepe zeebodems!

8Prijs Hem, vuur en hagel,

sneeuw en mist,

en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!

9Prijs Hem, bergen en heuvels,

boomgaarden en cederbomen!

10Prijs Hem, wilde dieren en het vee,

kruipende dieren en vogels!

11Prijs Hem, alle koningen op aarde

en alle volken!

Prijs Hem, alle heersers

en machthebbers op aarde!

12Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,

jonge en oude mensen samen!

13Laat iedereen de naam van de Here prijzen!

Want alleen zijn naam is waard

geprezen te worden.

Zijn macht en heerlijkheid

strekken zich uit over hemel en aarde.

14Want Hij heeft zijn volk

een hoge positie gegeven:

ieder die Hem liefheeft,

kan Hem prijzen.

Alle Israëlieten,

het volk dat Hij dicht nabij blijft.

Prijs de Here!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 148:1-14

Salmo 148

Ang Panawagan sa Pagdayaw sa Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalangitan.

2Dayawa ninyo siya, tanan kamo nga iya mga anghel, nga iya mga soldado sa langit.

3Dayawa ninyo siya, adlaw, bulan, kag mga bituon.

4Dayawa ninyo siya, pinakamataas nga langit kag tubig sa ibabaw.

5Magdayaw sila tanan sa Ginoo!

Kay sa iya pagmando, natuga sila tanan.

6Ginpahamtang niya sila sa ila mga lugar sa wala sing katapusan,

kag wala sing may makalapas sining mando niya.

7Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalibutan, dalagko nga mga sapat sa kadagatan, kag tanan nga kadadalman sang dagat.

8Dayawa ninyo ang Ginoo, mga kilat, ulan nga yelo, snow, mga panganod, kag mabaskog nga hangin nga nagatuman sa iya sugo.

9Dayawa ninyo ang Ginoo, mga bukid, mga kahoy nga nagapamunga ukon wala,

10tanan nga sapat: anta ukon indi, mga sapat nga nagakamang, kag mga nagalupad.

11Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga hari, mga opisyal, mga manugdumala, kag tanan nga katawhan sa kalibutan,

12mga pamatan-on, mga tigulang kag mga bata.

13Magdayaw sila tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan.

Mas gamhanan siya sang sa tanan nga ara sa kalibutan kag kalangitan.

14Ginapabaskog niya kag ginapadunggan ang iya matutom nga katawhan, ang Israel nga palangga gid niya.

Dayawa ang Ginoo!