Het Boek

Psalmen 148:1-14

1Prijs de Here!

Geef eer aan de Here in de hemel,

prijs zijn naam die hoog verheven is.

2Prijs Hem, engelen!

Prijs Hem, hemelse legers!

3Prijs Hem, zon en maan!

Prijs Hem, alle sterren,

die zoveel licht geven!

4Prijs Hem, alle hemelen

en al het water dat de hemel omspant!

5Laat alles de naam van de Here prijzen!

Want op zijn bevel werd alles gemaakt.

6Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.

Hij gaf aan alles een wetmatigheid,

die geen ervan overtreedt.

7Prijs de Here op aarde!

Prijs Hem, alle grote dieren in de zee

en alle diepe zeebodems!

8Prijs Hem, vuur en hagel,

sneeuw en mist,

en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!

9Prijs Hem, bergen en heuvels,

boomgaarden en cederbomen!

10Prijs Hem, wilde dieren en het vee,

kruipende dieren en vogels!

11Prijs Hem, alle koningen op aarde

en alle volken!

Prijs Hem, alle heersers

en machthebbers op aarde!

12Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,

jonge en oude mensen samen!

13Laat iedereen de naam van de Here prijzen!

Want alleen zijn naam is waard

geprezen te worden.

Zijn macht en heerlijkheid

strekken zich uit over hemel en aarde.

14Want Hij heeft zijn volk

een hoge positie gegeven:

ieder die Hem liefheeft,

kan Hem prijzen.

Alle Israëlieten,

het volk dat Hij dicht nabij blijft.

Prijs de Here!

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 148:1-14

Dwom 148

1Monkamfo Awurade!

Monkamfo Awurade mfiri ɔsorosoro,

monkamfo no wɔ ɔsoro sorɔnsorɔmmea.

2Nʼabɔfoɔ nyinaa, monkamfo no,

ne ɔsoro asafo nyinaa, monkamfo no.

3Owia ne ɔsrane, monkamfo no,

nsoromma a ɛhran nyinaa, monkamfo no.

4Monkamfo no, ɔsoro mu ɔsoro

ne mo nsuo a mowɔ ɔsoro atifi.

5Momma wɔn nyinaa nkamfo Awurade din,

ɛfiri sɛ ɔno na ɔhyɛeɛ na wɔbɔɔ wɔn.

6Ɔde wɔn sisii hɔ afebɔɔ;

na wahyɛ nʼasɛm a ɛrentwam da.

7Monkamfo Awurade mfiri asase so,

mo, ɛpo kɛseɛ mu abɔdeɛ ne ɛpo bunu nyinaa,

8anyinam ne asukɔtweaa, sukyerɛmma ne omununkum,

ahum a moyɛ nʼapɛdeɛ,

9mo, mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa,

nnua a ɛso aba ne ntweneduro nyinaa,

10wira mu mmoa ne anantwie,

abɔdeɛ nketewa ne nnomaa a wɔtuo,

11asase ne amanaman nyinaa so ahemfo,

mo, mmapɔmma ne asase sodifoɔ nyinaa,

12mmeranteɛ ne mmabaawa

mmasiriwa ne mmɔfra nso.

13Ma wɔnkamfo Awurade din,

na ne din so sene edin biara;

nʼanimuonyam korɔn wɔ asase ne ɔsoro so.

14Wapagya abɛn bi ama ne nkurɔfoɔ,

ama nʼahotefoɔ nyinaa animuonyam,

Israelfoɔ, nnipa a wɔda nʼakoma so no.

Monkamfo Awurade.