Het Boek

Psalmen 147

1Prijs de Here!
Het is goed psalmen te zingen voor onze God.
Ja, dat klinkt mooi en een loflied komt Hem ook toe.
De Here bouwt Jeruzalem weer op
en brengt de ballingen terug naar Israël.
Mensen met een gebroken hart
vinden bij Hem genezing,
Hij heelt alle wonden.
Hij weet precies hoeveel sterren aan de hemel staan,
Hij kent ze zelfs bij hun naam.
Onze Here is een grote God
en zijn kracht is geweldig groot.
Zijn kennis strekt zich onmetelijk ver uit.
De Here bemoedigt wie zich bescheiden opstellen,
maar de goddelozen zet Hij te schande.
Zing een loflied voor de Here
en begeleid de psalmen die u voor God zingt, met een citer.
Want Hij laat de wolken langs de hemel drijven
en regen op aarde neerdalen.
Hij laat op de bergen het jonge gras uitlopen.
Hij zorgt voor het voer voor onze dieren,
zelfs voor de jonge raven die roepen in het nest.
10 Hij hecht geen waarde aan sterke paarden
of de kracht van een man.
11 De Here hecht er waarde aan
dat mensen ontzag voor Hem hebben
en vertrouwen op zijn goedheid en liefde.
12 Jeruzalem, beroem u op de Here!
Berg Sion, prijs uw God!
13 Hij zorgt er immers voor
dat uw poorten goed vergrendeld zijn.
Hij zegent de kinderen in uw stad.
14 Hij geeft vrede in het land en zorgt voor rijke oogsten.
15 Hij stuurt zijn bevelen de aarde rond
en zijn woord gaat met grote snelheid.
16 De sneeuw ligt als wol op de aarde
en rijp ligt als gestrooide as op de gewassen.
17 De ijzel valt in stukken op de grond.
Als Hij de kou stuurt,
kan niemand zich redden.
18 Maar als God zijn woord stuurt,
smelt alles weg.
Als Hij de wind laat waaien,
stroomt het water weer.
19 Hij heeft Jakob zijn woord gegeven
en het volk van Israël kreeg van Hem
wetten en leefregels.
20 Met geen ander volk heeft Hij dat gedaan.
Daarom kennen zij zijn leefregels niet.
Prijs de Here!

New Living Translation

Psalm 147

Psalm 147

Praise the Lord!

How good to sing praises to our God!
    How delightful and how fitting!
The Lord is rebuilding Jerusalem
    and bringing the exiles back to Israel.
He heals the brokenhearted
    and bandages their wounds.
He counts the stars
    and calls them all by name.
How great is our Lord! His power is absolute!
    His understanding is beyond comprehension!
The Lord supports the humble,
    but he brings the wicked down into the dust.

Sing out your thanks to the Lord;
    sing praises to our God with a harp.
He covers the heavens with clouds,
    provides rain for the earth,
    and makes the grass grow in mountain pastures.
He gives food to the wild animals
    and feeds the young ravens when they cry.
10 He takes no pleasure in the strength of a horse
    or in human might.
11 No, the Lord’s delight is in those who fear him,
    those who put their hope in his unfailing love.

12 Glorify the Lord, O Jerusalem!
    Praise your God, O Zion!
13 For he has strengthened the bars of your gates
    and blessed your children within your walls.
14 He sends peace across your nation
    and satisfies your hunger with the finest wheat.
15 He sends his orders to the world—
    how swiftly his word flies!
16 He sends the snow like white wool;
    he scatters frost upon the ground like ashes.
17 He hurls the hail like stones.[a]
    Who can stand against his freezing cold?
18 Then, at his command, it all melts.
    He sends his winds, and the ice thaws.
19 He has revealed his words to Jacob,
    his decrees and regulations to Israel.
20 He has not done this for any other nation;
    they do not know his regulations.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 147:17 Hebrew like bread crumbs.