Het Boek

Psalmen 147

1Prijs de Here!
Het is goed psalmen te zingen voor onze God.
Ja, dat klinkt mooi en een loflied komt Hem ook toe.
De Here bouwt Jeruzalem weer op
en brengt de ballingen terug naar Israël.
Mensen met een gebroken hart
vinden bij Hem genezing,
Hij heelt alle wonden.
Hij weet precies hoeveel sterren aan de hemel staan,
Hij kent ze zelfs bij hun naam.
Onze Here is een grote God
en zijn kracht is geweldig groot.
Zijn kennis strekt zich onmetelijk ver uit.
De Here bemoedigt wie zich bescheiden opstellen,
maar de goddelozen zet Hij te schande.
Zing een loflied voor de Here
en begeleid de psalmen die u voor God zingt, met een citer.
Want Hij laat de wolken langs de hemel drijven
en regen op aarde neerdalen.
Hij laat op de bergen het jonge gras uitlopen.
Hij zorgt voor het voer voor onze dieren,
zelfs voor de jonge raven die roepen in het nest.
10 Hij hecht geen waarde aan sterke paarden
of de kracht van een man.
11 De Here hecht er waarde aan
dat mensen ontzag voor Hem hebben
en vertrouwen op zijn goedheid en liefde.
12 Jeruzalem, beroem u op de Here!
Berg Sion, prijs uw God!
13 Hij zorgt er immers voor
dat uw poorten goed vergrendeld zijn.
Hij zegent de kinderen in uw stad.
14 Hij geeft vrede in het land en zorgt voor rijke oogsten.
15 Hij stuurt zijn bevelen de aarde rond
en zijn woord gaat met grote snelheid.
16 De sneeuw ligt als wol op de aarde
en rijp ligt als gestrooide as op de gewassen.
17 De ijzel valt in stukken op de grond.
Als Hij de kou stuurt,
kan niemand zich redden.
18 Maar als God zijn woord stuurt,
smelt alles weg.
Als Hij de wind laat waaien,
stroomt het water weer.
19 Hij heeft Jakob zijn woord gegeven
en het volk van Israël kreeg van Hem
wetten en leefregels.
20 Met geen ander volk heeft Hij dat gedaan.
Daarom kennen zij zijn leefregels niet.
Prijs de Here!

New International Reader's Version

Psalm 147

Psalm 147

Praise the Lord.

How good it is to sing praises to our God!
    How pleasant and right it is to praise him!

The Lord builds up Jerusalem.
    He gathers the scattered people of Israel.
He heals those who have broken hearts.
    He takes care of their wounds.

He decides how many stars there should be.
    He gives each one of them a name.
Great is our Lord. His power is mighty.
    There is no limit to his understanding.
The Lord gives strength to those who aren’t proud.
    But he throws evil people down to the ground.

Sing to the Lord and give him grateful praise.
    Make music to our God on the harp.
He covers the sky with clouds.
    He supplies the earth with rain.
    He makes grass grow on the hills.
He provides food for the cattle.
    He provides for the young ravens when they cry out.

10 He doesn’t take pleasure in the strength of horses.
    He doesn’t take delight in the strong legs of warriors.
11 The Lord takes delight in those who have respect for him.
    They put their hope in his faithful love.

12 Jerusalem, praise the Lord.
    Zion, praise your God.
13 He makes the metal bars of your gates stronger.
    He blesses the people who live inside you.
14 He keeps your borders safe and secure.
    He satisfies you with the finest wheat.

15 He sends his command to the earth.
    His word arrives there quickly.
16 He spreads the snow like wool.
    He scatters the frost like ashes.
17 He throws down his hail like pebbles.
    No one can stand his icy blast.
18 He gives his command, and the ice melts.
    He stirs up his winds, and the waters flow.

19 He has made his word known to the people of Jacob.
    He has made his laws and rules known to Israel.
20 He hasn’t done that for any other nation.
    They don’t know his laws.

Praise the Lord.