Het Boek

Psalmen 147

1Prijs de Here!
Het is goed psalmen te zingen voor onze God.
Ja, dat klinkt mooi en een loflied komt Hem ook toe.
De Here bouwt Jeruzalem weer op
en brengt de ballingen terug naar Israël.
Mensen met een gebroken hart
vinden bij Hem genezing,
Hij heelt alle wonden.
Hij weet precies hoeveel sterren aan de hemel staan,
Hij kent ze zelfs bij hun naam.
Onze Here is een grote God
en zijn kracht is geweldig groot.
Zijn kennis strekt zich onmetelijk ver uit.
De Here bemoedigt wie zich bescheiden opstellen,
maar de goddelozen zet Hij te schande.
Zing een loflied voor de Here
en begeleid de psalmen die u voor God zingt, met een citer.
Want Hij laat de wolken langs de hemel drijven
en regen op aarde neerdalen.
Hij laat op de bergen het jonge gras uitlopen.
Hij zorgt voor het voer voor onze dieren,
zelfs voor de jonge raven die roepen in het nest.
10 Hij hecht geen waarde aan sterke paarden
of de kracht van een man.
11 De Here hecht er waarde aan
dat mensen ontzag voor Hem hebben
en vertrouwen op zijn goedheid en liefde.
12 Jeruzalem, beroem u op de Here!
Berg Sion, prijs uw God!
13 Hij zorgt er immers voor
dat uw poorten goed vergrendeld zijn.
Hij zegent de kinderen in uw stad.
14 Hij geeft vrede in het land en zorgt voor rijke oogsten.
15 Hij stuurt zijn bevelen de aarde rond
en zijn woord gaat met grote snelheid.
16 De sneeuw ligt als wol op de aarde
en rijp ligt als gestrooide as op de gewassen.
17 De ijzel valt in stukken op de grond.
Als Hij de kou stuurt,
kan niemand zich redden.
18 Maar als God zijn woord stuurt,
smelt alles weg.
Als Hij de wind laat waaien,
stroomt het water weer.
19 Hij heeft Jakob zijn woord gegeven
en het volk van Israël kreeg van Hem
wetten en leefregels.
20 Met geen ander volk heeft Hij dat gedaan.
Daarom kennen zij zijn leefregels niet.
Prijs de Here!

The Message

Psalm 147

1Hallelujah!
It’s a good thing to sing praise to our God;
    praise is beautiful, praise is fitting.

2-6 God’s the one who rebuilds Jerusalem,
    who regathers Israel’s scattered exiles.
He heals the heartbroken
    and bandages their wounds.
He counts the stars
    and assigns each a name.
Our Lord is great, with limitless strength;
    we’ll never comprehend what he knows and does.
God puts the fallen on their feet again
    and pushes the wicked into the ditch.

7-11 Sing to God a thanksgiving hymn,
    play music on your instruments to God,
Who fills the sky with clouds,
    preparing rain for the earth,
Then turning the mountains green with grass,
    feeding both cattle and crows.
He’s not impressed with horsepower;
    the size of our muscles means little to him.
Those who fear God get God’s attention;
    they can depend on his strength.

12-18 Jerusalem, worship God!
    Zion, praise your God!
He made your city secure,
    he blessed your children among you.
He keeps the peace at your borders,
    he puts the best bread on your tables.
He launches his promises earthward—
    how swift and sure they come!
He spreads snow like a white fleece,
    he scatters frost like ashes,
He broadcasts hail like birdseed—
    who can survive his winter?
Then he gives the command and it all melts;
    he breathes on winter—suddenly it’s spring!

19-20 He speaks the same way to Jacob,
    speaks words that work to Israel.
He never did this to the other nations;
    they never heard such commands.
Hallelujah!