Het Boek

Psalmen 146

1Prijs de Here!
Laat alles in mij de Here prijzen!
Ik wil de Here eren zolang ik leef.
Ik wil psalmen zingen voor mijn God,
zolang ik daarvoor de adem heb.
Stel uw vertrouwen niet op machthebbers.
Zij kunnen u niet redden.
Want als zulke mensen sterven,
blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer.
Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.
Gelukkig is hij
die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob,
die alles verwacht van de Here, zijn God.
Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt
en de zeeën met alles wat daarin zwemt.
Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.
Hij doet recht aan onderdrukte mensen
en geeft voedsel aan wie honger lijden.
De Here bevrijdt de gevangenen van hun boeien.
De Here laat blinden weer zien
en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen.
Hij houdt van oprechte mensen.
De Here beschermt mensen
die in een ander land vertoeven
en Hij zorgt voor weduwen en wezen.
Ongelovigen helpt Hij echter niet.
Hun wegen maakt Hij tot dwaalwegen.
10 De Here is Koning tot in eeuwigheid.
Jeruzalem, uw God is er
voor elke nieuwe generatie.
Prijs de Here!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 146

Psalmul 146

Lăudaţi-L pe Domnul!

Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!
    Îl voi lăuda pe Domnul toată viaţa mea;
        Îi voi cânta Dumnezeului meu cât timp voi fi!
Nu vă încredeţi în cei mari,
    în fiii oamenilor care nu pot izbăvi.
Când îl părăseşte duhul, se întoarce în ţărână
    şi în aceeaşi zi îi pier toate planurile.

Ferice de cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor
    şi a cărui nădejde este în Domnul, Dumnezeul lui,
Creatorul cerurilor şi al pământului,
    al mării şi a tot ce cuprinde ea,
Păzitorul adevărului pe veci,
    Cel Ce susţine cauza celor asupriţi,
Cel Ce dă pâine celor flămânzi,
    Domnul Care eliberează prizonierii,
Domnul Care deschide ochii orbilor,
    Domnul Care îi îndreaptă pe cei încovoiaţi,
Domnul Care îi iubeşte pe cei drepţi,
    Domnul Care îi poartă de grijă străinului,
sprijină orfanul şi văduva,
    dar răstoarnă calea celor răi.
10 Domnul împărăţeşte pe veci,
    Dumnezeul tău, Sioane, din generaţie în generaţie!

Lăudaţi-L pe Domnul!