Het Boek

Psalmen 146:1-10

1Prijs de Here!

Laat alles in mij de Here prijzen!

2Ik wil de Here eren zolang ik leef.

Ik wil psalmen zingen voor mijn God,

zolang ik daarvoor de adem heb.

3Stel uw vertrouwen niet op machthebbers.

Zij kunnen u niet redden.

4Want als zulke mensen sterven,

blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer.

Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.

5Gelukkig is hij

die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob,

die alles verwacht van de Here, zijn God.

6Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt

en de zeeën met alles wat daarin zwemt.

Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.

7Hij doet recht aan onderdrukte mensen

en geeft voedsel aan wie honger lijden.

De Here bevrijdt de gevangenen van hun boeien.

8De Here laat blinden weer zien

en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen.

Hij houdt van oprechte mensen.

9De Here beschermt mensen

die in een ander land vertoeven

en Hij zorgt voor weduwen en wezen.

Ongelovigen helpt Hij echter niet.

Hun wegen maakt Hij tot dwaalwegen.

10De Here is Koning tot in eeuwigheid.

Jeruzalem, uw God is er

voor elke nieuwe generatie.

Prijs de Here!

New Russian Translation

Псалтирь 146:1-11

Псалом 146

1Аллилуйя!146:1 В тексте оригинала псалом 146 и псалом 147 объединены в один псалом.

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!

Сладостна подобающая хвала.

2Господь отстраивает Иерусалим,

собирает изгнанников Израиля.

3Он исцеляет разбитые сердца

и перевязывает их раны.

4Он исчисляет количество звезд

и называет их по именам.

5Велик наш Владыка и могуществен;

Его разум не знает границ.

6Господь возвышает кроткого,

нечестивого же низвергает на землю.

7Воспойте Господу с благодарностью,

сыграйте нашему Богу на арфе.

8Он небо покрывает тучами,

готовит дождь для земли

и растит траву на горах.

9Он дает пищу животным

и кричащим птенцам ворона.

10Не силе лошади Он радуется

и не к человеческим ногам благоволит,

11Господь благосклонен к боящимся Его,

к надеющимся на Его милость.