Het Boek

Psalmen 146

1Prijs de Here!
Laat alles in mij de Here prijzen!
Ik wil de Here eren zolang ik leef.
Ik wil psalmen zingen voor mijn God,
zolang ik daarvoor de adem heb.
Stel uw vertrouwen niet op machthebbers.
Zij kunnen u niet redden.
Want als zulke mensen sterven,
blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer.
Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.
Gelukkig is hij
die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob,
die alles verwacht van de Here, zijn God.
Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt
en de zeeën met alles wat daarin zwemt.
Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.
Hij doet recht aan onderdrukte mensen
en geeft voedsel aan wie honger lijden.
De Here bevrijdt de gevangenen van hun boeien.
De Here laat blinden weer zien
en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen.
Hij houdt van oprechte mensen.
De Here beschermt mensen
die in een ander land vertoeven
en Hij zorgt voor weduwen en wezen.
Ongelovigen helpt Hij echter niet.
Hun wegen maakt Hij tot dwaalwegen.
10 De Here is Koning tot in eeuwigheid.
Jeruzalem, uw God is er
voor elke nieuwe generatie.
Prijs de Here!

The Message

Psalm 146

11-2 Hallelujah!
    O my soul, praise God!
All my life long I’ll praise God,
    singing songs to my God as long as I live.

3-9 Don’t put your life in the hands of experts
    who know nothing of life, of salvation life.
Mere humans don’t have what it takes;
    when they die, their projects die with them.
Instead, get help from the God of Jacob,
    put your hope in God and know real blessing!
God made sky and soil,
    sea and all the fish in it.
He always does what he says—
    he defends the wronged,
    he feeds the hungry.
God frees prisoners—
    he gives sight to the blind,
    he lifts up the fallen.
God loves good people, protects strangers,
    takes the side of orphans and widows,
    but makes short work of the wicked.

10 God’s in charge—always.
    Zion’s God is God for good!
    Hallelujah!