Het Boek

Psalmen 146:1-10

1Prijs de Here!

Laat alles in mij de Here prijzen!

2Ik wil de Here eren zolang ik leef.

Ik wil psalmen zingen voor mijn God,

zolang ik daarvoor de adem heb.

3Stel uw vertrouwen niet op machthebbers.

Zij kunnen u niet redden.

4Want als zulke mensen sterven,

blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer.

Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.

5Gelukkig is hij

die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob,

die alles verwacht van de Here, zijn God.

6Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt

en de zeeën met alles wat daarin zwemt.

Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.

7Hij doet recht aan onderdrukte mensen

en geeft voedsel aan wie honger lijden.

De Here bevrijdt de gevangenen van hun boeien.

8De Here laat blinden weer zien

en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen.

Hij houdt van oprechte mensen.

9De Here beschermt mensen

die in een ander land vertoeven

en Hij zorgt voor weduwen en wezen.

Ongelovigen helpt Hij echter niet.

Hun wegen maakt Hij tot dwaalwegen.

10De Here is Koning tot in eeuwigheid.

Jeruzalem, uw God is er

voor elke nieuwe generatie.

Prijs de Here!

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmo 146:1-10

Salmo 146

1¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!

Alaba, alma mía, al Señor.

2Alabaré al Señor toda mi vida;

mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios.

3No pongáis vuestra confianza en gente poderosa,

en simples mortales, que no pueden salvar.

4Exhalan el espíritu y vuelven al polvo,

y ese mismo día se desbaratan sus planes.

5Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob,

cuya esperanza está en el Señor su Dios,

6creador del cielo y de la tierra,

del mar y de todo cuanto hay en ellos,

y que siempre mantiene la verdad.

7El Señor hace justicia a los oprimidos,

da de comer a los hambrientos

y pone en libertad a los cautivos.

8El Señor da vista a los ciegos,

el Señor sostiene a los cansados,

el Señor ama a los justos.

9El Señor protege al extranjero

y sostiene al huérfano y a la viuda,

pero frustra los planes de los impíos.

10¡Oh Sión, que el Señor reine para siempre!

¡Que tu Dios reine por todas las generaciones!

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!