Het Boek

Psalmen 146:1-10

1Prijs de Here!

Laat alles in mij de Here prijzen!

2Ik wil de Here eren zolang ik leef.

Ik wil psalmen zingen voor mijn God,

zolang ik daarvoor de adem heb.

3Stel uw vertrouwen niet op machthebbers.

Zij kunnen u niet redden.

4Want als zulke mensen sterven,

blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer.

Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.

5Gelukkig is hij

die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob,

die alles verwacht van de Here, zijn God.

6Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt

en de zeeën met alles wat daarin zwemt.

Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.

7Hij doet recht aan onderdrukte mensen

en geeft voedsel aan wie honger lijden.

De Here bevrijdt de gevangenen van hun boeien.

8De Here laat blinden weer zien

en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen.

Hij houdt van oprechte mensen.

9De Here beschermt mensen

die in een ander land vertoeven

en Hij zorgt voor weduwen en wezen.

Ongelovigen helpt Hij echter niet.

Hun wegen maakt Hij tot dwaalwegen.

10De Here is Koning tot in eeuwigheid.

Jeruzalem, uw God is er

voor elke nieuwe generatie.

Prijs de Here!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 146:1-11

Песнь 146Песнь 146 В тексте оригинала песни 146 и 147 объединены в одну песнь.

1Славьте Вечного!

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!

Как сладостна подобающая хвала!

2Вечный отстраивает Иерусалим,

собирает изгнанников Исраила.

3Он исцеляет разбитые сердца

и врачует раны.

4Он исчисляет количество звёзд

и называет их по именам.

5Велик наш Владыка и могуществен;

Его разум не знает границ.

6Вечный возвышает кроткого,

нечестивого же низвергает на землю.

7Воспойте Вечному с благодарностью,

сыграйте нашему Богу на арфе.

8Он небо покрывает тучами,

готовит дождь для земли

и растит траву на горах.

9Он даёт пищу животным

и кричащим птенцам ворона.

10Не силе лошади Он радуется

и не к быстроте человеческих ног благоволит,

11но благоволит Вечный к боящимся Его,

к уповающим на Его милость.