Het Boek

Psalmen 146

1Prijs de Here!
Laat alles in mij de Here prijzen!
Ik wil de Here eren zolang ik leef.
Ik wil psalmen zingen voor mijn God,
zolang ik daarvoor de adem heb.
Stel uw vertrouwen niet op machthebbers.
Zij kunnen u niet redden.
Want als zulke mensen sterven,
blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer.
Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.
Gelukkig is hij
die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob,
die alles verwacht van de Here, zijn God.
Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt
en de zeeën met alles wat daarin zwemt.
Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.
Hij doet recht aan onderdrukte mensen
en geeft voedsel aan wie honger lijden.
De Here bevrijdt de gevangenen van hun boeien.
De Here laat blinden weer zien
en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen.
Hij houdt van oprechte mensen.
De Here beschermt mensen
die in een ander land vertoeven
en Hij zorgt voor weduwen en wezen.
Ongelovigen helpt Hij echter niet.
Hun wegen maakt Hij tot dwaalwegen.
10 De Here is Koning tot in eeuwigheid.
Jeruzalem, uw God is er
voor elke nieuwe generatie.
Prijs de Here!

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 146

1Славьте Вечного!

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!
    Как сладостна подобающая хвала!

Вечный отстраивает Иерусалим,
    собирает изгнанников Исраила.
Он исцеляет разбитые сердца
    и врачует раны.

Он исчисляет количество звёзд
    и называет их по именам.
Велик наш Владыка и могуществен;
    Его разум не знает границ.
Вечный возвышает кроткого,
    нечестивого же низвергает на землю.

Воспойте Вечному с благодарностью,
    сыграйте нашему Богу на арфе.
Он небо покрывает тучами,
    готовит дождь для земли
    и растит траву на горах.
Он даёт пищу животным
    и кричащим птенцам ворона.

10 Не силе лошади Он радуется
    и не к быстроте человеческих ног благоволит,
11 но благоволит Вечный к боящимся Его,
    к уповающим на Его милость.