Het Boek

Psalmen 145

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.
U bent mijn Koning.
Uw naam wil ik mijn leven lang loven.
Elke dag zal ik U eren
en uw naam prijzen zolang ik leef.
De Here is een grote God
en Hem komt alle eer toe.
Voor ons mensen is niet te begrijpen
hoe groot Hij is.
Van generatie op generatie
zal men U prijzen om wat U doet.
Men zal dan vertellen
over uw grote daden.
Ik wil vertellen
over uw geweldige heerlijkheid
en uw machtige wonderen.
Die gaan over uw macht en roem.
Ik wil vertellen hoe groot U bent.
Laat uw grote goedheid geroemd worden
en juichende liederen worden gezongen
over uw rechtvaardigheid.
De Here geeft genade
en ontfermt Zich liefdevol.
Hij heeft een onmetelijk geduld
en is groot in zijn goedheid en liefde.
De Here is goed voor iedereen
en vol liefde ontfermt Hij Zich
over alles wat Hij heeft gemaakt.
10 Alles wat U hebt gemaakt,
prijst U, Here.
Ook allen die U liefhebt,
zullen U loven.
11 Zij vertellen over uw goddelijk koningschap
en over uw grote macht.
12 Zo zullen alle mensen horen
over uw grote daden
en over de geweldige majesteit van uw koningschap.
13 Uw koningschap is eeuwig,
U heerst over elke generatie.
14 De Here ondersteunt
ieder die dreigt te vallen.
Ieder die gebukt gaat,
helpt Hij overeind.
15 Alle ogen zijn op U gericht,
U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.
16 Als U uw hand opendoet,
maakt U iedereen gelukkig.
17 De Here is rechtvaardig
in alles wat Hij doet.
Zijn goedheid en liefde stralen af
van alles wat Hij maakt.
18 De Here is dichtbij ieder
die Hem aanroept met een zuiver hart.
19 Mensen die ontzag voor Hem hebben,
komt Hij tegemoet.
Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.
20 De Here zorgt voor ieder
die van Hem houdt,
maar Hij vernietigt de ongelovigen.
21 Zonder ophouden wil ik vertellen
over de grootheid van de Here.
Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft
zijn heilige naam eren.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 145

Psalmul 145[a]

O cântare de laudă. Al lui David.

Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate!
    Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!
Te voi binecuvânta în fiecare zi,
    voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă!
    Măreţia Lui nu are margini!
Fiecare generaţie va lăuda lucrările Tale:
    să vestească cu toţii isprăvile Tale!
Voi spune despre splendoarea slavei măreţiei Tale
    şi voi istorisi despre minunile Tale![b]
Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoşătoare,
    iar eu voi povesti despre măreţia Ta.
Vor trâmbiţa aducerea-aminte a marii Tale bunătăţi
    şi vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

Domnul este binevoitor şi milos,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
Domnul este bun cu toţi,
    îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.
10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne,
    iar credincioşii Tăi Te vor binecuvânta!
11 Vor mărturisi despre slava împărăţiei Tale
    şi vor vorbi despre măreţia Ta,
12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale
    şi slava splendorii împărăţiei Tale.
13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică
    şi stăpânirea Ta dăinuie din generaţie în generaţie.

Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a creat.[c]
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei ce cad
    şi îi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi!
15 Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine,
    iar Tu le dai hrana la vreme.
16 Îţi deschizi mâna
    şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17 Domnul este drept în toate căile Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a făcut!
18 Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă,
    de toţi cei ce-L cheamă în adevăr.
19 El împlineşte dorinţa celor ce se tem de El,
    aude strigătul lor după ajutor şi-i salvează.
20 Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc,
    dar îi nimiceşte pe toţi cei răi.

21 Gura mea va rosti lauda Domnului
    şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt
        pentru totdeauna.

Notas al pie

  1. Psalmii 145:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic fiecare verset, inclusiv 13b, începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).
  2. Psalmii 145:5 TM; Q, LXX, Siriacă: Vor vorbi despre mărimea slăvită a măreţiei Tale / şi vor relata minunile Tale.
  3. Psalmii 145:13 Un mss TM, Q, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM nu conţin ultimele două linii