Het Boek

Psalmen 145:1-21

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.

U bent mijn Koning.

Uw naam wil ik mijn leven lang loven.

2Elke dag zal ik U eren

en uw naam prijzen zolang ik leef.

3De Here is een grote God

en Hem komt alle eer toe.

Voor ons mensen is niet te begrijpen

hoe groot Hij is.

4Van generatie op generatie

zal men U prijzen om wat U doet.

Men zal dan vertellen

over uw grote daden.

5Ik wil vertellen

over uw geweldige heerlijkheid

en uw machtige wonderen.

6Die gaan over uw macht en roem.

Ik wil vertellen hoe groot U bent.

7Laat uw grote goedheid geroemd worden

en juichende liederen worden gezongen

over uw rechtvaardigheid.

8De Here geeft genade

en ontfermt Zich liefdevol.

Hij heeft een onmetelijk geduld

en is groot in zijn goedheid en liefde.

9De Here is goed voor iedereen

en vol liefde ontfermt Hij Zich

over alles wat Hij heeft gemaakt.

10Alles wat U hebt gemaakt,

prijst U, Here.

Ook allen die U liefhebt,

zullen U loven.

11Zij vertellen over uw goddelijk koningschap

en over uw grote macht.

12Zo zullen alle mensen horen

over uw grote daden

en over de geweldige majesteit van uw koningschap.

13Uw koningschap is eeuwig,

U heerst over elke generatie.

14De Here ondersteunt

ieder die dreigt te vallen.

Ieder die gebukt gaat,

helpt Hij overeind.

15Alle ogen zijn op U gericht,

U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.

16Als U uw hand opendoet,

maakt U iedereen gelukkig.

17De Here is rechtvaardig

in alles wat Hij doet.

Zijn goedheid en liefde stralen af

van alles wat Hij maakt.

18De Here is dicht bij ieder

die Hem aanroept met een zuiver hart.

19Mensen die ontzag voor Hem hebben,

komt Hij tegemoet.

Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.

20De Here zorgt voor ieder

die van Hem houdt,

maar Hij vernietigt de ongelovigen.

21Zonder ophouden wil ik vertellen

over de grootheid van de Here.

Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft

zijn heilige naam eren.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 145:1-21

Psalmul 145

O cântare de laudă. A lui David.Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic fiecare verset, inclusiv 13b, începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).

1Te voi înălța, Dumnezeul meu, Împărate!

Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!

2Te voi binecuvânta în fiecare zi;

voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

3Domnul este mare și foarte vrednic de laudă!

Măreția Lui este nepătrunsă!

4Fiecare generație va lăuda lucrările Tale

și va vesti isprăvile Tale!

5Voi spune despre splendoarea slavei măreției Tale

și voi istorisi despre minunile Tale!

6Oamenii vor vorbi despre puterea Ta de temut,

iar eu voi povesti despre măreția Ta.

7Vor trâmbița aducerea-aminte a marii Tale bunătăți

și vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

8Domnul este plin de har și milostiv,

încet la mânie și bogat în îndurare.

9Domnul este bun cu toți,

mila Lui se întinde peste toate lucrările Sale.

10Toate lucrările Tale Îți vor aduce mulțumiri, Doamne,

iar credincioșii Tăi Te vor binecuvânta!

11Vor mărturisi despre slava împărăției Tale

și vor vorbi despre măreția Ta,

12ca să facă cunoscut fiilor omului isprăvile Tale

și slava splendorii împărăției Tale.

13Împărăția Ta este o împărăție veșnică

și stăpânirea Ta dăinuie din generație în generație.

Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale

și plin de îndurare față de tot ce a creat.

14Domnul îi sprijină pe toți cei ce cad

și îi îndreaptă pe toți cei încovoiați!

15Ochii tuturor se îndreaptă cu speranță către Tine,

iar Tu le dai hrana la vreme.

16Îți deschizi mâna

și saturi, după dorință, tot ce are viață.

17Domnul este drept în toate căile Sale

și îndurător17 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed. în toate faptele Sale!

18Domnul este aproape de toți cei ce‑L cheamă,

de toți cei ce‑L cheamă în adevăr.

19El împlinește dorința celor ce se tem de El;

aude strigătul lor după ajutor și‑i izbăvește.

20Domnul îi păzește pe toți cei ce‑L iubesc,

dar îi nimicește pe toți cei răi.

21Gura mea va rosti lauda Domnului

și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci.