Het Boek

Psalmen 145

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.
U bent mijn Koning.
Uw naam wil ik mijn leven lang loven.
Elke dag zal ik U eren
en uw naam prijzen zolang ik leef.
De Here is een grote God
en Hem komt alle eer toe.
Voor ons mensen is niet te begrijpen
hoe groot Hij is.
Van generatie op generatie
zal men U prijzen om wat U doet.
Men zal dan vertellen
over uw grote daden.
Ik wil vertellen
over uw geweldige heerlijkheid
en uw machtige wonderen.
Die gaan over uw macht en roem.
Ik wil vertellen hoe groot U bent.
Laat uw grote goedheid geroemd worden
en juichende liederen worden gezongen
over uw rechtvaardigheid.
De Here geeft genade
en ontfermt Zich liefdevol.
Hij heeft een onmetelijk geduld
en is groot in zijn goedheid en liefde.
De Here is goed voor iedereen
en vol liefde ontfermt Hij Zich
over alles wat Hij heeft gemaakt.
10 Alles wat U hebt gemaakt,
prijst U, Here.
Ook allen die U liefhebt,
zullen U loven.
11 Zij vertellen over uw goddelijk koningschap
en over uw grote macht.
12 Zo zullen alle mensen horen
over uw grote daden
en over de geweldige majesteit van uw koningschap.
13 Uw koningschap is eeuwig,
U heerst over elke generatie.
14 De Here ondersteunt
ieder die dreigt te vallen.
Ieder die gebukt gaat,
helpt Hij overeind.
15 Alle ogen zijn op U gericht,
U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.
16 Als U uw hand opendoet,
maakt U iedereen gelukkig.
17 De Here is rechtvaardig
in alles wat Hij doet.
Zijn goedheid en liefde stralen af
van alles wat Hij maakt.
18 De Here is dichtbij ieder
die Hem aanroept met een zuiver hart.
19 Mensen die ontzag voor Hem hebben,
komt Hij tegemoet.
Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.
20 De Here zorgt voor ieder
die van Hem houdt,
maar Hij vernietigt de ongelovigen.
21 Zonder ophouden wil ik vertellen
over de grootheid van de Here.
Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft
zijn heilige naam eren.

New American Standard Bible

Psalm 145

The Lord Extolled for His Goodness.

A Psalm of Praise, of David.

1I will extol You, my God, O King,
And I will bless Your name forever and ever.
Every day I will bless You,
And I will praise Your name forever and ever.
Great is the Lord, and highly to be praised,
And His greatness is unsearchable.
One generation shall praise Your works to another,
And shall declare Your mighty acts.
On the glorious [a]splendor of Your majesty
And on Your wonderful works, I will meditate.
Men shall speak of the [b]power of Your awesome acts,
And I will tell of Your greatness.
They shall [c]eagerly utter the memory of Your abundant goodness
And will shout joyfully of Your righteousness.

The Lord is gracious and merciful;
Slow to anger and great in lovingkindness.
The Lord is good to all,
And His mercies are over all His works.
10 All Your works shall give thanks to You, O Lord,
And Your godly ones shall bless You.
11 They shall speak of the glory of Your kingdom
And talk of Your power;
12 To make known to the sons of men [d]Your mighty acts
And the glory of the majesty of [e]Your kingdom.
13 Your kingdom is [f]an everlasting kingdom,
And Your dominion endures throughout all generations.

14 The Lord sustains all who fall
And raises up all who are bowed down.
15 The eyes of all [g]look to You,
And You give them their food in due time.
16 You open Your hand
And satisfy the desire of every living thing.

17 The Lord is righteous in all His ways
And kind in all His deeds.
18 The Lord is near to all who call upon Him,
To all who call upon Him in truth.
19 He will fulfill the desire of those who fear Him;
He will also hear their cry and will save them.
20 The Lord keeps all who love Him,
But all the wicked He will destroy.
21 My mouth will speak the praise of the Lord,
And all flesh will bless His holy name forever and ever.

Notas al pie

  1. Psalm 145:5 Or majesty of Your splendor
  2. Psalm 145:6 Or strength
  3. Psalm 145:7 Or bubble over with
  4. Psalm 145:12 Lit His
  5. Psalm 145:12 Lit His
  6. Psalm 145:13 Lit a kingdom of all ages
  7. Psalm 145:15 Lit wait; or hope for