Het Boek

Psalmen 145

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.
U bent mijn Koning.
Uw naam wil ik mijn leven lang loven.
Elke dag zal ik U eren
en uw naam prijzen zolang ik leef.
De Here is een grote God
en Hem komt alle eer toe.
Voor ons mensen is niet te begrijpen
hoe groot Hij is.
Van generatie op generatie
zal men U prijzen om wat U doet.
Men zal dan vertellen
over uw grote daden.
Ik wil vertellen
over uw geweldige heerlijkheid
en uw machtige wonderen.
Die gaan over uw macht en roem.
Ik wil vertellen hoe groot U bent.
Laat uw grote goedheid geroemd worden
en juichende liederen worden gezongen
over uw rechtvaardigheid.
De Here geeft genade
en ontfermt Zich liefdevol.
Hij heeft een onmetelijk geduld
en is groot in zijn goedheid en liefde.
De Here is goed voor iedereen
en vol liefde ontfermt Hij Zich
over alles wat Hij heeft gemaakt.
10 Alles wat U hebt gemaakt,
prijst U, Here.
Ook allen die U liefhebt,
zullen U loven.
11 Zij vertellen over uw goddelijk koningschap
en over uw grote macht.
12 Zo zullen alle mensen horen
over uw grote daden
en over de geweldige majesteit van uw koningschap.
13 Uw koningschap is eeuwig,
U heerst over elke generatie.
14 De Here ondersteunt
ieder die dreigt te vallen.
Ieder die gebukt gaat,
helpt Hij overeind.
15 Alle ogen zijn op U gericht,
U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.
16 Als U uw hand opendoet,
maakt U iedereen gelukkig.
17 De Here is rechtvaardig
in alles wat Hij doet.
Zijn goedheid en liefde stralen af
van alles wat Hij maakt.
18 De Here is dichtbij ieder
die Hem aanroept met een zuiver hart.
19 Mensen die ontzag voor Hem hebben,
komt Hij tegemoet.
Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.
20 De Here zorgt voor ieder
die van Hem houdt,
maar Hij vernietigt de ongelovigen.
21 Zonder ophouden wil ik vertellen
over de grootheid van de Here.
Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft
zijn heilige naam eren.

Nkwa Asem

Nnwom 145

Ayeyi dwom

1Mɛpae mu maka wo kɛseyɛ, me Nyankopɔn ne me hene; mɛda wo ase daa nyinaa. Da biara, mɛda wo ase; mɛkamfo wo daa nyinaa.

Awurade yɛ kɛse na ɛsɛ sɛ wɔkamfo no. Ne kɛseyɛ boro adwene so. Wɔbɛkamfo nea woayɛ fi nkyirimma so kosi nkyirimma so; wɔbɛka wo nnwuma akɛse no. Wɔbɛka w’anuonyam ne wo tumi ho asɛm, na medwen w’anwonwadwuma no ho. Nnipa bɛka wo nnwuma akɛse ho asɛm; na mɛda wo kɛseyɛ adi. Wɔbɛka wo papayɛ ho asɛm; na wɔato w’ayamye nso ho dwom.

Awurade yɛ ɔdɔ ne mmɔborɔhunufo; ne bo kyɛ fuw na n’adɔe dɔɔso. Oye ma obiara na ɔwɔ ahummɔbɔ ma n’abɔde. 10 Awurade, w’abɔde nyinaa bɛkamfo wo; na wo nkurɔfo nyinaa bɛda wo ase. 11 Wɔbɛka anuonyam a ɛwɔ w’adehye tumi no ho asɛm na wɔaka wo tumi no ho asɛm nso, 12 sɛnea ɛbɛyɛ a obiara behu wo nnwuma akɛse no ne w’ahemman a, anuonyam ne tumi wɔ mu no. 13 W’ahenni to rentwa da, na woyɛ ɔhene daa daa. Awurade hyɛ bɔ a, odi so, na biribiara a ɔyɛ, yɛ pɛ.

14 Ɔboa wɔn a wɔwɔ ɔhaw mu. Ɔpagyaw wɔn a wɔahwe ase. 15 Ani nyinaa hwɛ wo kwan na woma wɔn aduan wɔ ne bere mu. 16 Woma wɔn dodow, na nea ehia obiara no, wode ma no.

17 Awurade yɛ trenee wɔ nea ɔyɛ biara mu; ohu mmɔbɔ wɔ ne nneyɛe mu. 18 Ɔbɛn wɔn a wɔfrɛ no no, wɔn a wɔfrɛ no nokware mu no. 19 Wɔn a wodii no ni no, ɔma wɔn nea ehia wɔn; otie wɔn sufrɛ gye wɔn. 20 Ɔbɔ obiara a ɔdɔ no no ho ban na ɔbɛsɛe amumɔyɛfo.

21 Mɛkamfo Awurade daa; ma abɔde nyinaa nkamfo ne din kronkron no daa daa.