Het Boek

Psalmen 145:1-21

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.

U bent mijn Koning.

Uw naam wil ik mijn leven lang loven.

2Elke dag zal ik U eren

en uw naam prijzen zolang ik leef.

3De Here is een grote God

en Hem komt alle eer toe.

Voor ons mensen is niet te begrijpen

hoe groot Hij is.

4Van generatie op generatie

zal men U prijzen om wat U doet.

Men zal dan vertellen

over uw grote daden.

5Ik wil vertellen

over uw geweldige heerlijkheid

en uw machtige wonderen.

6Die gaan over uw macht en roem.

Ik wil vertellen hoe groot U bent.

7Laat uw grote goedheid geroemd worden

en juichende liederen worden gezongen

over uw rechtvaardigheid.

8De Here geeft genade

en ontfermt Zich liefdevol.

Hij heeft een onmetelijk geduld

en is groot in zijn goedheid en liefde.

9De Here is goed voor iedereen

en vol liefde ontfermt Hij Zich

over alles wat Hij heeft gemaakt.

10Alles wat U hebt gemaakt,

prijst U, Here.

Ook allen die U liefhebt,

zullen U loven.

11Zij vertellen over uw goddelijk koningschap

en over uw grote macht.

12Zo zullen alle mensen horen

over uw grote daden

en over de geweldige majesteit van uw koningschap.

13Uw koningschap is eeuwig,

U heerst over elke generatie.

14De Here ondersteunt

ieder die dreigt te vallen.

Ieder die gebukt gaat,

helpt Hij overeind.

15Alle ogen zijn op U gericht,

U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.

16Als U uw hand opendoet,

maakt U iedereen gelukkig.

17De Here is rechtvaardig

in alles wat Hij doet.

Zijn goedheid en liefde stralen af

van alles wat Hij maakt.

18De Here is dicht bij ieder

die Hem aanroept met een zuiver hart.

19Mensen die ontzag voor Hem hebben,

komt Hij tegemoet.

Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.

20De Here zorgt voor ieder

die van Hem houdt,

maar Hij vernietigt de ongelovigen.

21Zonder ophouden wil ik vertellen

over de grootheid van de Here.

Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft

zijn heilige naam eren.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 145:1-21

145

1-2私の王である神よ。

私は毎日、そしていつまでも、

あなたをほめたたえます。

3声の限り、偉大な主をたたえましょう。

神の偉大さは、一生かけても

窮めることができません。

4それぞれの時代に生きる人々が、

その子どもたちに、神のすばらしさを

伝えていきますように。

5そのまぶしいばかりの栄光、威光、それに奇跡を、

私は深く思い巡らします。

6だれもが、神のなさる

恐ろしいみわざについて語ります。

私はその偉大さを伝えます。

7人々は、神の恵み深さと、正しさについて歌います。

8主は優しく、あわれみ深く、すぐには怒らず、

愛にあふれておられます。

9だれにでも恵み深い主の思いやりは、

造られたすべてのものに注がれます。

10主よ。いのちあるものはみな、

あなたに感謝をささげます。

あなたの民は賛美し、

11栄光に輝くあなたの王国について語り、

その力について語り合うでしょう。

12また、主の行われた奇跡と、

栄光に包まれたご支配についても語るでしょう。

13あなたの王国に終わりはなく、

その統治は、代々限りなく続くからです。

14主は倒れた人を起こし、

あまりの重荷に身をかがめている人の

背筋を伸ばされます。

15すべての人が、あなたに助けを求め、

必要な食べ物を頂くのです。

16あなたはいつも、生きているすべての者の

願いに答えてくださいます。

17主はいつでも公平で、恵みにあふれています。

18そして、真心から願い出る人の

そば近くにいてくださるのです。

19主は、敬虔な心で信頼を寄せる人々の願いを、

かなえてくださいます。

助けを呼び求める声を聞いてくださいます。

20主を慕う人はみな守られ、悪者どもは滅ぼされます。

21私は主をほめたたえ、世界中の人に、

神のきよい御名をいつまでもあがめるようにと

呼びかけます。