Het Boek

Psalmen 145:1-21

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.

U bent mijn Koning.

Uw naam wil ik mijn leven lang loven.

2Elke dag zal ik U eren

en uw naam prijzen zolang ik leef.

3De Here is een grote God

en Hem komt alle eer toe.

Voor ons mensen is niet te begrijpen

hoe groot Hij is.

4Van generatie op generatie

zal men U prijzen om wat U doet.

Men zal dan vertellen

over uw grote daden.

5Ik wil vertellen

over uw geweldige heerlijkheid

en uw machtige wonderen.

6Die gaan over uw macht en roem.

Ik wil vertellen hoe groot U bent.

7Laat uw grote goedheid geroemd worden

en juichende liederen worden gezongen

over uw rechtvaardigheid.

8De Here geeft genade

en ontfermt Zich liefdevol.

Hij heeft een onmetelijk geduld

en is groot in zijn goedheid en liefde.

9De Here is goed voor iedereen

en vol liefde ontfermt Hij Zich

over alles wat Hij heeft gemaakt.

10Alles wat U hebt gemaakt,

prijst U, Here.

Ook allen die U liefhebt,

zullen U loven.

11Zij vertellen over uw goddelijk koningschap

en over uw grote macht.

12Zo zullen alle mensen horen

over uw grote daden

en over de geweldige majesteit van uw koningschap.

13Uw koningschap is eeuwig,

U heerst over elke generatie.

14De Here ondersteunt

ieder die dreigt te vallen.

Ieder die gebukt gaat,

helpt Hij overeind.

15Alle ogen zijn op U gericht,

U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.

16Als U uw hand opendoet,

maakt U iedereen gelukkig.

17De Here is rechtvaardig

in alles wat Hij doet.

Zijn goedheid en liefde stralen af

van alles wat Hij maakt.

18De Here is dicht bij ieder

die Hem aanroept met een zuiver hart.

19Mensen die ontzag voor Hem hebben,

komt Hij tegemoet.

Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.

20De Here zorgt voor ieder

die van Hem houdt,

maar Hij vernietigt de ongelovigen.

21Zonder ophouden wil ik vertellen

over de grootheid van de Here.

Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft

zijn heilige naam eren.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 145:1-21

Salmo 145Salmo 145 Ang titulo sa Hebreo: Kanta sa pagdayaw nga ginsulat ni David.

Kanta sa Pagdayaw

1Dayawon ko ikaw, akon Dios nga Hari.

Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan.

2Adlaw-adlaw dayawon ko ikaw,

kag himuon ko ina sa wala sing katapusan.

3Gamhanan ka, Ginoo, kag takos gid nga dayawon.

Ang imo pagkagamhanan indi gid matungkad.

4Ang kada henerasyon magasugid sa masunod nga henerasyon sang imo gamhanan nga mga binuhatan.

5Pamalandungan ko ang imo pagkahalangdon kag pagkagamhanan, kag ang imo makatilingala nga mga binuhatan.

6Ipanugid sang mga tawo ang pagkagamhanan sang imo makatilingala nga mga binuhatan,

kag ibantala ko man ang imo pagkagamhanan.

7Ipanugid nila ang pagkabantog sang imo dako nga kaayo,

kag magakanta sila parte sa imo pagkamatarong.

8Ginoo, maluluy-on ka kag mabinalak-on;

mahigugmaon ka kag indi dali maakig.

9Maayo ka, Ginoo, sa tanan;

mabinalak-on ka sa tanan mo nga ginhimo.

10Pasalamatan ka, Ginoo, sang tanan mo nga ginhimo;

dayawon ka sang imo matutom nga katawhan.

11Ipanugid nila ang pagkagamhanan sang imo paghari kag ang imo gahom,

12agod mahibaluan sang tanan nga katawhan ang imo gamhanan nga mga binuhatan kag ang pagkagamhanan sang imo paghari.

13Ang imo paghari wala sing katapusan.

Matutom ka gid, Ginoo, sa imo mga promisa,

kag mahigugmaon ka sa tanan mo nga ginhimo.145:13 Matutom… ginhimo: Wala ini sa kalabanan nga kopya sang Hebreo, pero makita sa isa ka kopya sang Hebreo, sa Dead Sea Scrolls, kag sa Syriac.

14Ginabuligan mo ang tanan nga ara sa kalisod

kag ginapabakod ang tanan nga maluya.

15Ang tanan nga buhi nga tinuga nagasalig sa imo,

kag ginahatagan mo sila sang ila pagkaon sa tion nga kinahanglan nila.

16Ginahatagan mo sila sing husto kag nagakabusog sila.

17Matarong ka, Ginoo, sa tanan mo nga pamaagi,

kag mahigugmaon ka sa tanan mo nga ginahimo.

18Malapit ka, Ginoo, sa tanan nga nagapanawag sa imo sing sinsero.

19Ginahatag mo ang ginahandom sang mga nagatahod sa imo;

ginapamatian mo ang ila pagpanawag,

kag ginaluwas mo sila.

20Ginabantayan mo ang tanan nga nagahigugma sa imo,

pero ang tanan nga malaot laglagon mo.

21Dayawon ko ikaw, Ginoo.

Ang tanan nga tinuga magdayaw sa imo sa wala sing katapusan.