Het Boek

Psalmen 145

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.
U bent mijn Koning.
Uw naam wil ik mijn leven lang loven.
Elke dag zal ik U eren
en uw naam prijzen zolang ik leef.
De Here is een grote God
en Hem komt alle eer toe.
Voor ons mensen is niet te begrijpen
hoe groot Hij is.
Van generatie op generatie
zal men U prijzen om wat U doet.
Men zal dan vertellen
over uw grote daden.
Ik wil vertellen
over uw geweldige heerlijkheid
en uw machtige wonderen.
Die gaan over uw macht en roem.
Ik wil vertellen hoe groot U bent.
Laat uw grote goedheid geroemd worden
en juichende liederen worden gezongen
over uw rechtvaardigheid.
De Here geeft genade
en ontfermt Zich liefdevol.
Hij heeft een onmetelijk geduld
en is groot in zijn goedheid en liefde.
De Here is goed voor iedereen
en vol liefde ontfermt Hij Zich
over alles wat Hij heeft gemaakt.
10 Alles wat U hebt gemaakt,
prijst U, Here.
Ook allen die U liefhebt,
zullen U loven.
11 Zij vertellen over uw goddelijk koningschap
en over uw grote macht.
12 Zo zullen alle mensen horen
over uw grote daden
en over de geweldige majesteit van uw koningschap.
13 Uw koningschap is eeuwig,
U heerst over elke generatie.
14 De Here ondersteunt
ieder die dreigt te vallen.
Ieder die gebukt gaat,
helpt Hij overeind.
15 Alle ogen zijn op U gericht,
U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.
16 Als U uw hand opendoet,
maakt U iedereen gelukkig.
17 De Here is rechtvaardig
in alles wat Hij doet.
Zijn goedheid en liefde stralen af
van alles wat Hij maakt.
18 De Here is dichtbij ieder
die Hem aanroept met een zuiver hart.
19 Mensen die ontzag voor Hem hebben,
komt Hij tegemoet.
Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.
20 De Here zorgt voor ieder
die van Hem houdt,
maar Hij vernietigt de ongelovigen.
21 Zonder ophouden wil ik vertellen
over de grootheid van de Here.
Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft
zijn heilige naam eren.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 145

Песнь 145

Славьте Вечного!

Восхваляй, душа моя, Вечного!
    Всю свою жизнь буду восхвалять Вечного;
    буду петь хвалу моему Богу, пока я жив.

Не надейтесь на правителей,
    они всего лишь люди и не могут вас спасти.
Когда дух покидает их, и они возвращаются в землю,
    в тот самый день исчезают и все их помышления.

Благословен тот, кому помощник Бог Якуба,
    кто надеется на Вечного, своего Бога,
сотворившего небо и землю,
    море и всё, что его наполняет, –
    на Вечного, Который хранит Свою верность вовеки.
Он защищает дело угнетённых,
    даёт пищу голодным.
Вечный освобождает заключённых,
    Вечный открывает глаза слепым,
Вечный поднимает всех низверженных,
    Вечный любит праведных.
Вечный хранит чужеземцев,
    поддерживает сирот и вдов,
    а путь нечестивых искривляет.

10 Вечный будет царствовать вовеки,
    Твой Бог, Сион, – во все поколения.

Славьте Вечного!