Het Boek

Psalmen 145:1-21

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.

U bent mijn Koning.

Uw naam wil ik mijn leven lang loven.

2Elke dag zal ik U eren

en uw naam prijzen zolang ik leef.

3De Here is een grote God

en Hem komt alle eer toe.

Voor ons mensen is niet te begrijpen

hoe groot Hij is.

4Van generatie op generatie

zal men U prijzen om wat U doet.

Men zal dan vertellen

over uw grote daden.

5Ik wil vertellen

over uw geweldige heerlijkheid

en uw machtige wonderen.

6Die gaan over uw macht en roem.

Ik wil vertellen hoe groot U bent.

7Laat uw grote goedheid geroemd worden

en juichende liederen worden gezongen

over uw rechtvaardigheid.

8De Here geeft genade

en ontfermt Zich liefdevol.

Hij heeft een onmetelijk geduld

en is groot in zijn goedheid en liefde.

9De Here is goed voor iedereen

en vol liefde ontfermt Hij Zich

over alles wat Hij heeft gemaakt.

10Alles wat U hebt gemaakt,

prijst U, Here.

Ook allen die U liefhebt,

zullen U loven.

11Zij vertellen over uw goddelijk koningschap

en over uw grote macht.

12Zo zullen alle mensen horen

over uw grote daden

en over de geweldige majesteit van uw koningschap.

13Uw koningschap is eeuwig,

U heerst over elke generatie.

14De Here ondersteunt

ieder die dreigt te vallen.

Ieder die gebukt gaat,

helpt Hij overeind.

15Alle ogen zijn op U gericht,

U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.

16Als U uw hand opendoet,

maakt U iedereen gelukkig.

17De Here is rechtvaardig

in alles wat Hij doet.

Zijn goedheid en liefde stralen af

van alles wat Hij maakt.

18De Here is dicht bij ieder

die Hem aanroept met een zuiver hart.

19Mensen die ontzag voor Hem hebben,

komt Hij tegemoet.

Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.

20De Here zorgt voor ieder

die van Hem houdt,

maar Hij vernietigt de ongelovigen.

21Zonder ophouden wil ik vertellen

over de grootheid van de Here.

Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft

zijn heilige naam eren.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 145:1-21

Dwom 145

Ayɛyie dwom. Dawid deɛ.

1Mɛma wo so, me Onyankopɔn, me Ɔhene;

mɛkamfo wo din daa daa.

2Ɛda biara, mɛkamfo wo;

na mama wo din so daa daa.

3Awurade so, na ɔsɛ nkamfo kɛseɛ;

obiara rentumi nsusu ne kɛseyɛ.

4Awoɔ ntoatoasoɔ baako bɛkamfo wo nnwuma akyerɛ ɔfoforɔ;

wɔbɛka wo nnwuma akɛseɛ ho asɛm.

5Wɔbɛka wʼanimuonyam ne wo tumi a ɛhran no ho asɛm,

na mɛdwene wʼanwanwadwuma ho.

6Wɔbɛka wo nnwuma a ɛyɛ hu no mu tumi ho asɛm;

na mapae mu aka wo nneyɛɛ akɛseɛ no akyerɛ.

7Wɔbɛhyɛ wo papayɛ mmorosoɔ no ho fa,

na wɔde anigyeɛ ato wo tenenee ho dwom.

8Awurade yɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ;

ne bo kyɛre fu na nʼadɔeɛ dɔɔso.

9Awurade yɛ ma obiara;

na ɔwɔ ahummɔborɔ ma nʼabɔdeɛ nyinaa.

10Ao Awurade, wʼabɔdeɛ nyinaa bɛkamfo wo;

na wʼahotefoɔ bɛma wo so.

11Wɔbɛka wʼahennie no animuonyam ho asɛm

na wɔaka wo mmaninyɛ ho asɛm,

12sɛ ɛbɛyɛ a nnipa bɛhunu wo nnwuma akɛseɛ

ne wʼahennie animuonyam a ɛhran no.

13Wʼahennie yɛ daa ahennie,

na wo tumidie wɔ hɔ ma awoɔ ntoantoasoɔ nyinaa.

Awurade di ne bɔhyɛ nyinaa so,

na ɔwɔ ɔdɔ ma biribiara a wayɛ.

14Awurade wowa wɔn a wɔhwe ase

na ɔpagya wɔn a wɔn nnesoa ama wɔakom.

15Ani nyinaa hwɛ wo ɛkwan,

na woma wɔn wɔn aduane wɔ ne berɛ mu.

16Wobue wo nsam

na woma biribiara a ɛwɔ nkwa no nʼapɛdeɛ.

17Awurade tene wɔ nʼakwan nyinaa mu;

na ɔyɛ adɔeɛ ma deɛ wayɛ nyinaa.

18Awurade bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa,

wɔn a wɔfrɛ no nokorɛ mu nyinaa.

19Ɔyɛ wɔn a wɔsuro no no apɛdeɛ ma wɔn;

ɔtie wɔn sufrɛ na ɔgye wɔn.

20Awurade hwɛ wɔn a wɔdɔ no nyinaa so,

nanso amumuyɛfoɔ deɛ, ɔbɛsɛe wɔn nyinaa.

21Mʼano bɛkamfo Awurade.

Ma abɔdeɛ nyinaa nkamfo ne din kronkron no

daa daa.