Het Boek

Psalmen 144:1-15

1Van David.

Ik prijs de Here, Hij ondersteunt mij.

Hij maakt mij klaar voor de strijd,

gereed om aan te vallen.

2God betoont mij zijn goedheid en liefde.

Hij beschermt mij.

Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats.

Achter Hem kan ik schuilen.

Hij laat mij volken overwinnen.

3Here, hoe is het mogelijk

dat U zelfs naar kleine mensen omziet?

Waarom zijn zij U zoveel waard?

4Zoals een ademtocht voorbijglijdt

en in het niets verdwijnt,

vliegt ook een mensenleven voorbij.

5Here, kom uit uw hoge hemel naar beneden

en raak de vulkanen aan zodat zij uitbarsten.

6Zwaai uw bliksemschichten in het rond,

schiet uw pijlen af zodat zij in verwarring raken.

7Kom met uw macht uit de hoge hemel

en verlos mij uit dit grote gevaar,

uit de macht van vreemde volken.

8Liegen en bedriegen is voor hen zo gewoon.

9Mijn God, ik wil voor U

een prachtig, nieuw lied zingen.

Onder begeleiding van de harp

zal ik psalmen voor U zingen.

10U geeft koningen de overwinning

en verlost mij, uw dienaar David,

van de vreemde overheersing.

11Verlos mij uit de overheersing

van de vreemde volken,

zij liegen en bedriegen

alsof geen waarheid bestaat.

12Laat onze zonen opgroeien

als sterke jonge mannen

en onze jonge vrouwen worden

als de fraaiste beeldhouwwerken.

13Geef ons voldoende voedselvoorraden,

van alles wat wij nodig hebben.

Laat onze schaapskudden enorm groot worden.

14Laat ons vee gezonde jongen werpen.

Laat er vrede in het land zijn

en geen aanleiding tot paniek of vluchten.

15Het volk dat zo kan leven,

is een gelukkig volk!

Het volk dat de Here God aanbidt,

is een gelukkig volk!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 144:1-21

Песнь 144Песнь 144 В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита (две части стиха 13-го начинаются с двух очередных букв еврейского алфавита).

Хвалебная песнь Давуда.

1Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь,

буду славить Твоё имя вечно.

2Каждый день я буду славить Тебя

и восхвалять Твоё имя вечно.

3Велик Вечный и достоин всякой хвалы,

величие Его непостижимо.

4Поколение поколению будет восхвалять Твои дела

и возвещать о Твоём могуществе.

5Буду размышлять о величии Твоей славы

и о Твоих чудесных делах.

6Все будут говорить о могуществе Твоих грозных дел,

и я буду возвещать о Твоём величии.

7Будут вспоминать Твою великую благость

и воспевать Твою праведность.

8Милостив и милосерден Вечный144:8 Милостив и милосерден Вечный – это выражение основано на словах из Таурата (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», что переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции.,

долготерпелив и богат любовью.

9Благ ко всем Вечный,

Его милость на всех Его творениях.

10Все Твои творения прославят Тебя, Вечный,

и верные Тебе превознесут Тебя.

11Они будут рассказывать о славе Твоего Царства

и говорить о Твоём могуществе,

12чтобы дать знать всем людям о могуществе Твоих дел

и о величественной славе Твоего Царства.

13Твоё Царство – вечное,

и Твоё правление – на все поколения.

Вечный верен Своим обещаниям

и милостив ко всем Своим творениям.

14Вечный поддерживает всех падающих

и поднимает всех низверженных.

15Глаза всех смотрят на Тебя,

и Ты даёшь им их пищу в своё время.

16Ты открываешь Свою руку

и насыщаешь всех живущих.

17Вечный праведен во всех Своих путях

и милостив ко всем Своим творениям.

18Вечный близок ко всем призывающим Его,

ко всем призывающим Его в истине.

19Он исполняет желания боящихся Его,

слышит их моления и спасает их.

20Вечный сохранит всех любящих Его,

а всех нечестивых уничтожит.

21Устами своими буду славить Вечного.

Пусть всё созданное Им

прославляет Его святое имя вовеки!