Het Boek

Psalmen 143:1-12

1Een psalm van David.

Here, luister naar mijn bidden,

hoor toch hoe ik smeek.

U bent trouw en rechtvaardig,

antwoord mij dan ook.

2Oordeel uw dienaar niet,

want geen mens is in uw ogen rechtvaardig.

3Mijn vijand achtervolgt mij.

Hij wil mij doden en mij het dodenrijk injagen,

de duisternis in.

4Ik weet mij geen raad meer

en ben zo verschrikkelijk bang.

5Ik denk aan vroeger

en aan wat U toen allemaal deed.

Alles wat U hebt gedaan en gemaakt,

trekt aan mijn geestesoog voorbij.

6Ik strek mijn handen naar U uit.

Ik verlang naar U

zoals droog land naar water verlangt.

7Geef mij snel antwoord, Here,

want ik houd het niet meer uit.

Verberg U niet voor mij,

want dan kan ik beter sterven.

8Laat mij ʼs morgens vroeg al

uw goedheid en liefde ervaren.

Ik vertrouw U volkomen.

Laat mij weten welke weg ik moet inslaan.

Alles in mij richt zich op U.

9Here, bevrijd mij van mijn tegenstanders,

ik vlucht naar U.

10Leer mij te doen wat U van mij vraagt.

U bent mijn God, de goedheid Zelf.

Uw Geest leidt mij op een effen weg.

11Here, laat mij leven tot eer van uw naam.

U bent rechtvaardig.

Haal mij uit deze ellende en moeilijkheden.

12Betoon uw goedheid en liefde

en vernietig mijn tegenstanders.

Ik ben uw dienaar.

Slaat U ieder neer die mij naar het leven staat.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 143:1-12

Psalmul 143

Un psalm al lui David.

1Doamne, ascultă‑mi rugăciunea!

Ia aminte la cererile mele!

În credincioșia și dreptatea Ta,

răspunde‑mi!

2Nu intra la judecată cu robul Tău,

căci niciun om viu

nu‑și poate apăra dreptatea înaintea Ta!

3Dușmanul îmi urmărește sufletul,

îmi zdrobește viața de pământ,

mă face să locuiesc în întunecimi

asemenea celor morți demult.

4Duhul îmi este sleit;

inima îmi este pustiită înăuntrul meu.

5Îmi aduc aminte de zilele de odinioară,

cuget la toate lucrările Tale

și mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile Tale.

6Îmi întind mâinile către Tine;

sufletul meu însetează după Tine ca pământul uscat. Selah

7Doamne, grăbește‑Te să‑mi răspunzi!

Duhul îmi este obosit!

Nu‑Ți ascunde fața de mine,

ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă!

8Fă ca, dimineața, să aud despre îndurarea Ta,

căci în Tine mă încred!

Fă‑mi cunoscută calea pe care să merg,

căci la Tine îmi înalț sufletul!

9Doamne, scapă‑mă de dușmanii mei,

căci la Tine caut adăpost!

10Învață‑mă cum să‑Ți împlinesc voia,

căci Tu ești Dumnezeul meu!

Duhul Tău este bun:

să mă călăuzească pe pământ neted!

11Datorită Numelui Tău, Doamne, înviorează‑mă!

În dreptatea Ta, scapă‑mi sufletul din necaz!

12În îndurarea Ta, spulberă‑i pe dușmanii mei

și nimicește toți vrăjmașii sufletului meu,

căci eu sunt robul Tău!