Het Boek

Psalmen 142:1-8

1Een leerzaam gedicht van David. Hij schreef dit gebed toen hij zich in de grot verborg.

2Hardop roep ik naar de Here

en ik smeek Hem naar mij te luisteren.

3Ik stort mijn hele hart voor Hem uit,

al mijn ellende vertel ik Hem.

4Als alles mij te veel wordt,

weet U hoe ik verder moet.

Men zet vallen voor mij op het pad dat ik moet gaan.

5Ik kijk naar rechts en zie uit naar hulp,

maar geen mens kijkt naar mij om.

Ik heb geen plek om te schuilen

en niemand vraagt hoe het met mij gaat.

6Here, ik roep naar U:

‘U bent de beste plaats om te schuilen.

U houdt mij in leven.

7Luister naar mijn smeekgebed,

ik ben zo verzwakt.

Bevrijd mij van de vijanden

die mij achtervolgen,

zij zijn veel sterker dan ik.

8Leid mij uit deze diepe ellende,

dan zal ik uw naam prijzen.

Als U mij redt,

zullen oprechte mensen om mij heen komen staan.’

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 142:1-7

Psalmul 142

Un maschilTitlu. Vezi Ps. 32. al lui David, compus pe vremea când se ascundea în peșteră. O rugăciune.

1Cu glasul meu eu strig către Domnul,

cu glasul meu caut bunăvoință la Domnul.

2Îmi vărs plângerea înaintea Lui;

îmi istorisesc necazul înaintea Lui.

3Când duhul îmi este mâhnit,

Tu‑mi cunoști cărarea.

Pe calea pe care merg,

ei mi‑au ascuns curse.

4Privește la dreapta mea și ia aminte;

nimeni nu mă mai cunoaște!

Am rămas fără adăpost;

nimănui nu‑i pasă de viața mea!

5Te chem, Doamne,

zicând: „Tu ești adăpostul meu,

moștenirea mea pe pământul celor vii!“

6Ascultă‑mi strigătul,

căci sunt foarte nenorocit!

Scapă‑mă de prigonitorii mei,

căci sunt mai tari decât mine!

7Scoate‑mă din temniță,

pentru ca sufletul meu să aducă mulțumiri Numelui Tău!

Cei drepți se vor aduna împrejurul meu

când îmi vei face bine.