Het Boek

Psalmen 141

1Een psalm van David.

Och Here, ik schreeuw het uit tot U, kom mij snel te hulp.
Luister naar mijn stem als ik U aanroep.
Laat mijn gebed U als een reukoffer bereiken.
Laten mijn opgeheven handen voor U als een avondoffer zijn.
Here, help mij niet te snel te spreken,
zorgt U ervoor dat geen verkeerd woord over mijn lippen komt.
Laat mijn hart het kwade uit de weg gaan,
zorg dat ik nooit goddeloze dingen doe.
Houd mij ver van de misdadigers
en help mij de verleiding te weerstaan
om te delen in hun overvloed.
Als ik word geslagen door iemand die oprecht is,
weet ik dat hij het uit liefde doet.
Als hij mij terechtwijst,
doet mij dat goed.
Ik zal er op letten.
Ik zal blijven bidden,
ook als men mij kwaad doet.
Al vallen zij in de handen van hun rechters,
dan nog zullen zij mij alleen maar goede dingen horen zeggen.
Zoals een rots zich splijt en de aarde openscheurt,
zo liggen onze beenderen verspreid
voor de ingang van het dodenrijk.
Ik kijk alleen maar uit naar U, Here, mijn God.
Ik weet dat U mij beschermt, lever mij niet aan hen uit.
Bescherm mij voor de strikken die zij hebben gezet,
voor de valkuilen die misdadigers voor mij hebben gegraven.
10 Ik hoop dat de ongelovigen zelf in die kuilen terechtkomen,
allemaal, terwijl ik eraan voorbij ga.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 141

Endnu en bøn om beskyttelse

1En sang af David.

Herre, jeg har brug for din hjælp her og nu.
    Hør mig, når jeg beder til dig.
Lad min bøn være som røgelse, der stiger op,
    mine løftede hænder som et aftenoffer.

Herre, hjælp mig til at holde min mund
    og være varsom med, hvad jeg siger.
Hjælp mig til at tage afstand fra det onde,
    så jeg ikke roder mig ind i noget forkert
sammen med ugudelige mennesker,
    selv om det nok kan være fristende.
En kærlig irettesættelse vil jeg tage imod
    som forfriskende olie til mit hoved.
Jeg bekæmper det onde med min bøn,
    og når de gudløse ledere styrtes ned fra klippen,
        vil man indse, at jeg havde ret.
Deres knogler vil ligge spredt ved gravens rand
    som sten, der er pløjet op af marken.[a]
Mit blik er rettet mod dig, min Herre og Gud.
    Du er min hjælp og min tilflugt,
        overgiv mig ikke i onde menneskers hænder.
Bevar mig fra deres baghold,
    fra forbrydernes fælder.
10 Lad dem selv gå i fælden,
    og lad mig gå fri.

Notas al pie

  1. 141,7 Eller: „Jeg bliver angrebet hårdt og er døden nær. Jeg føler mig skåret op som en pløjet mark.” Versene 5-7 er nærmest uforståelige i den hebraiske tekst, så enhver oversættelse er enten uforståelig eller et gætteri.