Het Boek

Psalmen 140:1-14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Here, bescherm mij tegen de misdadigers

en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.

3Zij beramen slechte plannen

en zijn voortdurend uit op oorlog.

4Hun tong is zo scherp als die van een slang

en hun lippen spuwen dodelijk gif.

5Here, bescherm mij tegen de aanvallen van de ongelovigen

en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.

Zij zijn van plan mij te laten struikelen.

6Hoogmoedige mensen zetten vallen voor mij,

valstrikken en netten om mij te vangen.

7Maar ik zeg tegen de Here: ‘U bent mijn God.’

Here, luister toch naar mijn bidden en smeken.

8Almachtige Here, U bevrijdt mij door uw kracht.

U beschermt mijn leven wanneer de oorlog uitbreekt.

9Here, voorkom dat mijn vijanden hun zin krijgen.

En laat, als zij mij aanvallen, hun aanslag mislukken.

10Het kwaad van de mensen om mij heen

en de slechte dingen die zij zeggen,

zullen hun zelf overkomen.

11Laat het gloeiende kolen op hen regenen,

laat hen in een vuurkuil vallen waar ze nooit meer uitkomen.

12De roddelaar heeft geen recht van leven in dit land

en ik hoop dat het ongeluk de misdadiger inhaalt.

13Ik ben ervan overtuigd dat de Here het opneemt voor de armen

en verdedigt wie het moeilijk hebben.

14Het is duidelijk dat de oprechte mensen uw naam zullen prijzen,

zij mogen in uw nabijheid leven.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 140:1-13

Psalmul 140

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Scapă‑mă, Doamne, de omul rău,

păzește‑mă de omul violent,

2de cei ce plănuiesc lucruri rele în inima lor

și în fiecare zi stârnesc războaie.

3Ei își fac limba ascuțită ca a unui șarpe

și sub buzele lor este venin de viperă! Selah

4Păzește‑mă, Doamne, de mâinile celui rău!

Protejează‑mă de oamenii violenți,

de cei ce plănuiesc să‑mi împiedice pașii!

5Niște îngâmfați mi‑au ascuns curse,

și‑au întins funiile lațului lor,

mi‑au întins capcane pe cărare! Selah

6Eu însă zic Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu!

Ia aminte, Doamne, la glasul cererilor mele!

7Stăpâne Doamne, Tu ești tăria izbăvirii mele.

Tu mi‑ai protejat capul în ziua luptei.

8Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău;

nu îngădui să‑i reușească planurile,

ca să nu se fălească!“ Selah

9Capul celor ce mă înconjoară

să fie acoperit de necazul provocat de buzele lor!

10Să cadă peste ei cărbuni aprinși;

să fie aruncați în foc,

în adâncuri de unde să nu se mai ridice.

11Fie ca omul limbut să nu fie întărit în țară;

fie ca pe omul violent și rău

să‑l vâneze și să‑l doboare dezastrul.

12Știu că Domnul va face dreptate celui sărac

și va susține cauza celor nevoiași.

13Într-adevăr, cei drepți vor aduce mulțumiri Numelui Tău,

iar cei integri vor locui în prezența Ta.