Het Boek

Psalmen 140

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, bescherm mij tegen de misdadigers
en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
Zij beramen slechte plannen
en zijn voortdurend uit op oorlog.
Hun tong is zo scherp als die van een slang
en hun lippen spuwen dodelijk gif.
Here, bescherm mij tegen de aanvallen van de ongelovigen
en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
Zij zijn van plan mij te laten struikelen.
Hoogmoedige mensen zetten vallen voor mij,
valstrikken en netten om mij te vangen.
Maar ik zeg tegen de Here: ‘U bent mijn God.’
Here, luister toch naar mijn bidden en smeken.
Almachtige Here, U bevrijdt mij door uw kracht.
U beschermt mijn leven wanneer de oorlog uitbreekt.
Here, voorkom dat mijn vijanden hun zin krijgen.
En laat, als zij mij aanvallen, hun aanslag mislukken.
10 Het kwaad van de mensen om mij heen
en de slechte dingen die zij zeggen,
zullen hun zelf overkomen.
11 Laat het gloeiende kolen op hen regenen,
laat hen in een vuurkuil vallen waar ze nooit meer uitkomen.
12 De roddelaar heeft geen recht van leven in dit land
en ik hoop dat het ongeluk de misdadiger inhaalt.
13 Ik ben ervan overtuigd dat de Here het opneemt voor de armen
en verdedigt wie het moeilijk hebben.
14 Het is duidelijk dat de oprechte mensen uw naam zullen prijzen,
zij mogen in uw nabijheid leven.

The Message

Psalm 140

A David Psalm

11-5 God, get me out of here, away from this evil;
    protect me from these vicious people.
All they do is think up new ways to be bad;
    they spend their days plotting war games.
They practice the sharp rhetoric of hate and hurt,
    speak venomous words that maim and kill.
God, keep me out of the clutch of these wicked ones,
    protect me from these vicious people;
Stuffed with self-importance, they plot ways to trip me up,
    determined to bring me down.
These crooks invent traps to catch me
    and do their best to incriminate me.

6-8 I prayed, “God, you’re my God!
    Listen, God! Mercy!
God, my Lord, Strong Savior,
    protect me when the fighting breaks out!
Don’t let the wicked have their way, God,
    don’t give them an inch!”

9-11 These troublemakers all around me—
    let them drown in their own verbal poison.
Let God pile hellfire on them,
    let him bury them alive in crevasses!
These loudmouths—
    don’t let them be taken seriously;
These savages—
    let the Devil hunt them down!

12-13 I know that you, God, are on the side of victims,
    that you care for the rights of the poor.
And I know that the righteous personally thank you,
    that good people are secure in your presence.