Het Boek

Psalmen 140:1-14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Here, bescherm mij tegen de misdadigers

en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.

3Zij beramen slechte plannen

en zijn voortdurend uit op oorlog.

4Hun tong is zo scherp als die van een slang

en hun lippen spuwen dodelijk gif.

5Here, bescherm mij tegen de aanvallen van de ongelovigen

en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.

Zij zijn van plan mij te laten struikelen.

6Hoogmoedige mensen zetten vallen voor mij,

valstrikken en netten om mij te vangen.

7Maar ik zeg tegen de Here: ‘U bent mijn God.’

Here, luister toch naar mijn bidden en smeken.

8Almachtige Here, U bevrijdt mij door uw kracht.

U beschermt mijn leven wanneer de oorlog uitbreekt.

9Here, voorkom dat mijn vijanden hun zin krijgen.

En laat, als zij mij aanvallen, hun aanslag mislukken.

10Het kwaad van de mensen om mij heen

en de slechte dingen die zij zeggen,

zullen hun zelf overkomen.

11Laat het gloeiende kolen op hen regenen,

laat hen in een vuurkuil vallen waar ze nooit meer uitkomen.

12De roddelaar heeft geen recht van leven in dit land

en ik hoop dat het ongeluk de misdadiger inhaalt.

13Ik ben ervan overtuigd dat de Here het opneemt voor de armen

en verdedigt wie het moeilijk hebben.

14Het is duidelijk dat de oprechte mensen uw naam zullen prijzen,

zij mogen in uw nabijheid leven.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 140:1-13

Salmo 140Salmo 140 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, luwasa ako sa malaot kag mapintas nga mga tawo.

2Nagaplano sila sing malain

kag permi lang nila ginapaaway ang mga tawo.

3Ang ila dila pareho sa dalitan nga man-og;

ang ila mga pulong140:3 pulong: sa literal, bibig. makahalalit pareho sang dalit sang man-og.

4Protektari ako, Ginoo, sa kamot sang malaot kag mapintas nga mga tawo, nga nagaplano sa paglaglag sa akon.

5Nagbutang ang mga bugalon sang siod para sa akon;

naghumlad sila sang ila mga lambat agod masiod nila ako sa akon alagyan.

6Ginoo, ikaw ang akon Dios.

Pamatii, Ginoo, ang akon pagpakitluoy sa imo.

7Ginoong Dios, ikaw ang akon mabakod nga manluluwas;

ginaprotektaran mo ako sa tion sang inaway.

8Ginoo, indi pag-ihatag sa mga malaot ang ila mga handom.

Indi pag-itugot nga magmadinalag-on ang ila mga plano,

kay basi kon magpabugal sila.

9Kabay pa nga ang malain nga mga plano sang akon mga kaaway nga nagapalibot sa akon matabo mismo sa ila.

10Kabay pa nga mahulugan sila sang nagadabadaba nga mga baga kag ihulog sila sa mga buho, nga indi na sila makabangon pa.

11Kabay pa nga indi magdugay sa duta ang mga tawo nga nagabutang-butang sa iban.

Kabay pa nga mag-abot ang kalalat-an sa mapintas nga mga tawo, nga magalaglag sa ila.

12Ginoo, nahibaluan ko nga ginaprotektaran mo ang kinamatarong sang mga kubos;

ginahatagan mo sang hustisya ang mga imol.

13Sigurado gid nga dayawon ikaw sang mga matarong kag magakabuhi sila upod sa imo.