Het Boek

Psalmen 14:1-7

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Een dwaas zegt bij zichzelf:

‘Er bestaat helemaal geen God.’

De mensen begaan de ergste misdaden.

Niemand doet wat goed is.

2Vanuit de hemel kijkt de Here

op de mensen neer.

Hij zoekt

of er nog één verstandig mens bij is,

iemand die Hem zoekt.

3Maar alle mensen

zijn van Hem afgedwaald,

met elkaar zijn zij het spoor bijster.

Er is er zelfs niet één

die doet wat goed is.

4Weten zij het dan niet,

al die zondaars,

al die mensen die van anderen niets heel laten?

Geen van hen zoekt de Here.

5Opeens krijgen zij de schrik te pakken,

paniek overvalt hen:

het blijkt dat God de zijnen terzijde staat.

6Uiteindelijk kunnen zij tegen de arme mensen toch niet op,

omdat de Here hen beschermt.

7Als Israël nu eens werd gered vanuit Jeruzalem!

Dat zal ook gebeuren:

wanneer eens de Here het volk redt,

zal Jakob juichen

en heel Israël van vreugde zingen.

Nova Versão Internacional

Salmos 14:1-7

Salmo 14

Para o mestre de música. Davídico.

1Diz o tolo em seu coração: “Deus não existe”.

Corromperam-se e cometeram atos detestáveis;

não há ninguém que faça o bem.

2O Senhor olha dos céus

para os filhos dos homens,

para ver se há alguém que tenha entendimento,

alguém que busque a Deus.

3Todos se desviaram,

igualmente se corromperam;

não há ninguém que faça o bem,

não há nem um sequer.

4Será que nenhum dos malfeitores aprende?

Eles devoram o meu povo como quem come pão

e não clamam pelo Senhor!

5Olhem! Estão tomados de pavor!

Pois Deus está presente no meio dos justos.

6Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres,

mas o refúgio deles é o Senhor.

7Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel!

Quando o Senhor restaurar o seu14.7 Ou trouxer de volta os cativos do seu povo,

Jacó exultará! Israel se regozijará!