Het Boek

Psalmen 14:1-7

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Een dwaas zegt bij zichzelf:

‘Er bestaat helemaal geen God.’

De mensen begaan de ergste misdaden.

Niemand doet wat goed is.

2Vanuit de hemel kijkt de Here

op de mensen neer.

Hij zoekt

of er nog één verstandig mens bij is,

iemand die Hem zoekt.

3Maar alle mensen

zijn van Hem afgedwaald,

met elkaar zijn zij het spoor bijster.

Er is er zelfs niet één

die doet wat goed is.

4Weten zij het dan niet,

al die zondaars,

al die mensen die van anderen niets heel laten?

Geen van hen zoekt de Here.

5Opeens krijgen zij de schrik te pakken,

paniek overvalt hen:

het blijkt dat God de zijnen terzijde staat.

6Uiteindelijk kunnen zij tegen de arme mensen toch niet op,

omdat de Here hen beschermt.

7Als Israël nu eens werd gered vanuit Jeruzalem!

Dat zal ook gebeuren:

wanneer eens de Here het volk redt,

zal Jakob juichen

en heel Israël van vreugde zingen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 14:1-7

Psalmul 14

Pentru dirijor. Al lui David.

1Nebunul1 Termenul ebraic se referă la o deficiență de natură morală, nu de natură psihică. zice în inima lui:

„Nu există Dumnezeu!“

Toți s‑au pervertit, săvârșesc fapte scârboase;

nu mai este nimeni care să facă binele.

2Domnul Își pleacă privirea din ceruri

peste fiii omului,

ca să vadă dacă există vreunul care să aibă înțelepciune,

vreunul care să‑L caute pe Dumnezeu.

3Toți s‑au rătăcit,

cu toții au devenit corupți!

Nu mai este nimeni care să facă binele,

nimeni, niciunul măcar!

4Oare n‑au cunoștință, toți cei ce săvârșesc nelegiuirea,

cei ce‑Mi mănâncă poporul așa cum mănâncă pâinea

și nu‑L cheamă pe Domnul?

5Chiar acolo unde sunt se vor îngrozi foarte tare,

căci Dumnezeu este cu generația dreaptă.

6Râdeți voi de planul celui sărac,

dar Domnul este adăpostul lui!

7O, de ar veni din Sion izbăvirea lui Israel!

Când Domnul va aduce înapoi captivii poporului Său,7 Sau: Când Domnul restabilește bunăstarea poporului Său.

să se înveselească Iacov

și să se bucure Israel!