Het Boek

Psalmen 14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Een dwaas zegt bij zichzelf:
‘Er bestaat helemaal geen God.’
De mensen begaan de ergste misdaden.
Niemand doet wat goed is.
Vanuit de hemel kijkt de Here
op de mensen neer.
Hij zoekt
of er nog één verstandig mens bij is,
iemand die Hem zoekt.
Maar alle mensen
zijn van Hem afgedwaald,
met elkaar zijn zij het spoor bijster.
Er is er zelfs niet één
die doet wat goed is.
Weten zij het dan niet,
al die zondaars,
al die mensen die van anderen niets heel laten?
Geen van hen zoekt de Here.
Opeens krijgen zij de schrik te pakken,
paniek overvalt hun:
het blijkt dat God de zijnen terzijde staat.
Uiteindelijk kunnen zij tegen de arme mensen toch niet op,
omdat de Here hen beschermt.
Als Israël nu eens werd gered vanuit Jeruzalem!
Dat zal ook gebeuren:
wanneer eens de Here het volk redt,
zal Jakob juichen
en heel Israël van vreugde zingen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 14

Psalmul 14

Pentru dirijor. Al lui David.

Nebunul[a] zice în inima lui:
    „Nu este Dumnezeu!“
S-au pervertit oamenii, săvârşesc fapte îngrozitoare;
    nu mai există nici unul care să facă binele.

Domnul Îşi pleacă privirea din ceruri
    peste fiii oamenilor,
ca să vadă dacă există vreunul care să aibă pricepere,
    vreunul care să-L caute pe Dumnezeu.
Toţi s-au rătăcit,
    cu toţii au devenit corupţi!
Nu mai există nici unul care să facă binele,
    nici unul măcar!

Oare n-au minte cei ce săvârşesc nelegiuirea,
    cei ce-mi mănâncă poporul ca pe pâine
        şi nu-L cheamă pe Domnul?
Chiar acolo unde sunt îi va apuca groaza,
    căci Dumnezeu este cu neamul celor drepţi.
Râdeţi voi de planul celui sărman,
    dar Domnul este adăpostul lui!
O, de ar veni din Sion izbăvirea lui Israel?
    Când Domnul va aduce înapoi captivii poporului Său,[b]
să se înveselească Iacov
    şi să se bucure Israel!

Notas al pie

  1. Psalmii 14:1 Termenul ebraic se referă la o deficienţă morală, nu una psihică
  2. Psalmii 14:7 Sau: Când Domnul restabileşte bunostarea poporului Său