Het Boek

Psalmen 138

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.
Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan
en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.
Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.
Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.
U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde
U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.
Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,
want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.
De Here is hoog verheven en ziet vol liefde neer
op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.
Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,
houdt U mij vast.
U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg
en bevrijdt mij door uw kracht.
De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.
Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat het werk dat U bent begonnen,
niet halverwege ophouden.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 138

Psalm 138

Tacksamhet för bönesvar

1Av David.

Jag vill prisa dig av hela mitt hjärta.

Jag vill lova dig med sång inför gudarna.

2Jag böjer mig ner, mot ditt heliga tempel,

och prisar ditt namn

för din nåd och trofasthet.

För du har upphöjt ditt namn och ditt ord över allting.

3När jag ropade till dig svarade du mig,

du styrkte mig och gav mig ny kraft.

4Alla kungar på jorden ska prisa dig, Herre,

när de får höra dina ord.

5De ska sjunga om Herrens vägar,

för Herrens härlighet är stor.

6Herren är den högste, men han ser till de låga.

De stolta genomskådar han redan på långt håll.

7När jag måste gå igenom nöd,

håller du mig vid liv.

Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede,

och med din mäktiga hand räddar du mig.

8Herren kommer att fullborda sitt verk för mig.

Herre, din nåd varar för evigt.

Överge inte dina händers verk.