Het Boek

Psalmen 138

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.
Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan
en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.
Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.
Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.
U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde
U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.
Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,
want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.
De Here is hoog verheven en ziet vol liefde neer
op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.
Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,
houdt U mij vast.
U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg
en bevrijdt mij door uw kracht.
De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.
Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat het werk dat U bent begonnen,
niet halverwege ophouden.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 138

Psalmul 138

Al lui David

Te voi lăuda din toată inima mea,
    Te voi cânta în prezenţa dumnezeilor!
Mă voi închina în Templul Tău cel sfânt
    şi-Ţi voi lăuda Numele,
pentru îndurarea Ta, pentru credincioşia Ta,
    pentru că Ţi-ai înălţat Numele şi cuvântul mai presus de orice.
În ziua când Te-am chemat, Tu mi-ai răspuns,
    m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

Doamne, toţi regii pământului Te vor lăuda
    când vor auzi cuvintele gurii Tale!
Vor cânta căile Domnului,
    căci mare este slava Ta, Doamne!

Deşi este înălţat, Domnul îl vede pe cel smerit
    şi îl cunoaşte de departe pe cel mândru.
Când umblu prin mijlocul necazului,
    Tu mă înviorezi,
Îţi întinzi mâna împotriva mâniei duşmanilor mei
    şi mă izbăveşti cu dreapta Ta.
Domnul va isprăvi ce a început pentru mine.
    Doamne, îndurarea Ta este veşnică:
        nu părăsi lucrările mâinilor Tale!