Het Boek

Psalmen 138

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.
Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan
en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.
Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.
Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.
U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde
U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.
Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,
want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.
De Here is hoog verheven en ziet vol liefde neer
op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.
Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,
houdt U mij vast.
U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg
en bevrijdt mij door uw kracht.
De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.
Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat het werk dat U bent begonnen,
niet halverwege ophouden.

New Living Translation

Psalm 138

Psalm 138

A psalm of David.

I give you thanks, O Lord, with all my heart;
    I will sing your praises before the gods.
I bow before your holy Temple as I worship.
    I praise your name for your unfailing love and faithfulness;
for your promises are backed
    by all the honor of your name.
As soon as I pray, you answer me;
    you encourage me by giving me strength.

Every king in all the earth will thank you, Lord,
    for all of them will hear your words.
Yes, they will sing about the Lord’s ways,
    for the glory of the Lord is very great.
Though the Lord is great, he cares for the humble,
    but he keeps his distance from the proud.

Though I am surrounded by troubles,
    you will protect me from the anger of my enemies.
You reach out your hand,
    and the power of your right hand saves me.
The Lord will work out his plans for my life—
    for your faithful love, O Lord, endures forever.
    Don’t abandon me, for you made me.