Het Boek

Psalmen 138

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.
Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan
en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.
Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.
Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.
U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde
U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.
Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,
want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.
De Here is hoog verheven en ziet vol liefde neer
op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.
Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,
houdt U mij vast.
U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg
en bevrijdt mij door uw kracht.
De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.
Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat het werk dat U bent begonnen,
niet halverwege ophouden.

New American Standard Bible

Psalm 138

Thanksgiving for the Lord’s Favor.

A Psalm of David.

1I will give You thanks with all my heart;
I will sing praises to You before the gods.
I will bow down toward Your holy temple
And give thanks to Your name for Your lovingkindness and Your [a]truth;
For You have magnified Your [b]word [c]according to all Your name.
On the day I called, You answered me;
You made me bold with strength in my soul.

All the kings of the earth will give thanks to You, O Lord,
When they have heard the words of Your mouth.
And they will sing of the ways of the Lord,
For great is the glory of the Lord.
For though the Lord is exalted,
Yet He regards the lowly,
But the haughty He knows from afar.

Though I walk in the midst of trouble, You will [d]revive me;
You will stretch forth Your hand against the wrath of my enemies,
And Your right hand will save me.
The Lord will accomplish what concerns me;
Your lovingkindness, O Lord, is everlasting;
Do not forsake the works of Your hands.

Notas al pie

  1. Psalm 138:2 Or faithfulness
  2. Psalm 138:2 Or promise
  3. Psalm 138:2 Or together with
  4. Psalm 138:7 Or keep me alive