Het Boek

Psalmen 138

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.
Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan
en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.
Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.
Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.
U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde
U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.
Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,
want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.
De Here is hoog verheven en ziet vol liefde neer
op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.
Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,
houdt U mij vast.
U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg
en bevrijdt mij door uw kracht.
De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.
Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat het werk dat U bent begonnen,
niet halverwege ophouden.

The Message

Psalm 138

A David Psalm

11-3 Thank you! Everything in me says “Thank you!”
    Angels listen as I sing my thanks.
I kneel in worship facing your holy temple
    and say it again: “Thank you!”
Thank you for your love,
    thank you for your faithfulness;
Most holy is your name,
    most holy is your Word.
The moment I called out, you stepped in;
    you made my life large with strength.

4-6 When they hear what you have to say, God,
    all earth’s kings will say “Thank you.”
They’ll sing of what you’ve done:
    “How great the glory of God!”
And here’s why: God, high above, sees far below;
    no matter the distance, he knows everything about us.

7-8 When I walk into the thick of trouble,
    keep me alive in the angry turmoil.
With one hand
    strike my foes,
With your other hand
    save me.
Finish what you started in me, God.
    Your love is eternal—don’t quit on me now.