Het Boek

Psalmen 138:1-8

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.

Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.

2In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan

en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.

Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.

3Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.

U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.

4Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde

U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.

5Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,

want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.

6De Here is hoogverheven en ziet vol liefde neer

op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.

Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.

7Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,

houdt U mij vast.

U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg

en bevrijdt mij door uw kracht.

8De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.

Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.

Laat het werk dat U bent begonnen,

niet halverwege ophouden.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmo 138:1-8

Salmo 138

Salmo de David.

1Señor, quiero alabarte de todo corazón,

y cantarte salmos delante de los dioses.

2Quiero inclinarme hacia tu santo templo

y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad.

Porque has exaltado tu nombre y tu palabra

por encima de todas las cosas.

3Cuando te llamé, me respondiste;

me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas.

4Oh Señor, todos los reyes de la tierra

te alabarán al escuchar tus palabras.

5Celebrarán con cánticos tus caminos,

porque tu gloria, Señor, es grande.

6El Señor es excelso,

pero tiene en cuenta a los humildes

y mira138:6 mira. Lit. conoce. de lejos a los orgullosos.

7Aunque pase yo por grandes angustias,

tú me darás vida;

contra el furor de mis enemigos extenderás la mano:

¡tu mano derecha me pondrá a salvo!

8El Señor cumplirá en mí su propósito.138:8 El Señor … su propósito. Lit. El Señor completará en mí.

Tu gran amor, Señor, perdura para siempre;

¡no abandones la obra de tus manos!