Het Boek

Psalmen 136

1Prijs de Here! Hij is een goede God.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs God, Hij staat boven alle goden.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs de Here, die boven allen staat.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij doet grote wonderen, niemand kan wat Hij kan doen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij maakte met kennis en inzicht de hemelen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij maakte de zeeën op aarde.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Ook het licht maakte Hij.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
De zon als machthebber over de dag.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
En maan en sterren als heersers in de nacht.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
10 Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
11 Hij leidde het volk Israël het land Egypte uit.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
12 Dat gebeurde door zijn kracht en onder zijn leiding.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
13 Hij maakte een droog pad dwars door de Rietzee.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
14 Zo liet Hij het volk Israël oversteken.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
15 Maar de farao en zijn leger verdronk Hij in de Rietzee.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
16 Hij leidde zijn volk door de woestijn.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
17 Hij versloeg koningen en grote volken.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
18 Machtige koningen doodde Hij.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
19 Koning Sichon bijvoorbeeld van de Amorieten.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
20 En koning Og van Basan.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
21 Hun land schonk Hij aan zijn volk.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
22 Het werd het eigendom van zijn dienaar Israël.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
23 Toen wij werden vernederd, heeft Hij ons geholpen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
24 Hij heeft ons bevrijd van onze vijanden.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
25 Alles wat leeft, wordt door Hem gevoed.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
26 Prijs God, de Allerhoogste,
want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Nkwa Asem

Nnwom 136

Aseda dwom

1Monna Awurade ase efisɛ oye; n’adɔe wɔ hɔ daa. Monna nea ɔso sen anyame nyinaa no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa. Monna awuranom mu tumfoɔ no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa. ɔno nko ara na ɔyɛ anwonwade; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ne nyansa mu na ɔbɔɔ ɔsoro; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ɔbɔɔ asase wɔ nsu a emu ware so; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ɔbɔɔ owia ne ɔsram, n’adɔe wɔ hɔ daa. Owia sɛ ɔnhyɛ adekyee so; n’adɔe wɔ hɔ daa; na ɔsram ne nsoromma nhyɛ anadwo so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 10 Okum Misraimfo mmakan; n’adɔe wɔ hɔ daa. 11 Odii Israelfo anim fii Misraim; n’adɔe wɔ hɔ daa. 12 Ɔnam ne nsa a ɛyɛ den ne ne basa a tumi wɔ mu no so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 13 Ɔpaee ɛpo Kɔkɔɔ no mu; n’adɔe wɔ hɔ daa. 14 Odii ne nkurɔfo anim ma wɔfaa mu; n’adɔe wɔ hɔ daa. 15 Nanso ɔmaa nsu no faa Misraimhene ne n’asraafo; n’adɔe wɔ hɔ daa.

16 Odii ne nkurɔfo anim wɔ sare no so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 17 Okum ahene atumfoɔ; n’adɔe wɔ hɔ daa. 18 Okum ahene a wɔagye din; n’adɔe wɔ hɔ daa. 19 Amorihene, Sihon; n’adɔe wɔ hɔ daa; 20 ne Basanhene, Og; n’adɔe wɔ hɔ daa. 21 Ɔde wɔn nsase maa ne nkurɔfo; n’adɔe wɔ hɔ daa. 22 Ɔde maa Israel ne somfo; n’adɔe wɔ hɔ daa.

23 Wodii yɛn so nkonim no, ne werɛ amfi yɛn; n’adɔe wɔ hɔ daa. 24 Ogyee yɛn fii yɛn atamfo nsam; n’adɔe wɔ hɔ daa.

25 Ɔma ɔteasefo biara aduan; n’adɔe wɔ hɔ daa. 26 Monna ɔsorosoro Nyankopɔn no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa.