Het Boek

Psalmen 136

1Prijs de Here! Hij is een goede God.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs God, Hij staat boven alle goden.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs de Here, die boven allen staat.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij doet grote wonderen, niemand kan wat Hij kan doen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij maakte met kennis en inzicht de hemelen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij maakte de zeeën op aarde.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Ook het licht maakte Hij.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
De zon als machthebber over de dag.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
En maan en sterren als heersers in de nacht.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
10 Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
11 Hij leidde het volk Israël het land Egypte uit.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
12 Dat gebeurde door zijn kracht en onder zijn leiding.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
13 Hij maakte een droog pad dwars door de Rietzee.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
14 Zo liet Hij het volk Israël oversteken.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
15 Maar de farao en zijn leger verdronk Hij in de Rietzee.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
16 Hij leidde zijn volk door de woestijn.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
17 Hij versloeg koningen en grote volken.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
18 Machtige koningen doodde Hij.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
19 Koning Sichon bijvoorbeeld van de Amorieten.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
20 En koning Og van Basan.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
21 Hun land schonk Hij aan zijn volk.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
22 Het werd het eigendom van zijn dienaar Israël.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
23 Toen wij werden vernederd, heeft Hij ons geholpen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
24 Hij heeft ons bevrijd van onze vijanden.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
25 Alles wat leeft, wordt door Hem gevoed.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
26 Prijs God, de Allerhoogste,
want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

The Message

Psalm 136

11-3 Thank God! He deserves your thanks.
    His love never quits.
Thank the God of all gods,
    His love never quits.
Thank the Lord of all lords.
    His love never quits.

4-22 Thank the miracle-working God,
    His love never quits.
The God whose skill formed the cosmos,
    His love never quits.
The God who laid out earth on ocean foundations,
    His love never quits.
The God who filled the skies with light,
    His love never quits.
The sun to watch over the day,
    His love never quits.
Moon and stars as guardians of the night,
    His love never quits.
The God who struck down the Egyptian firstborn,
    His love never quits.
And rescued Israel from Egypt’s oppression,
    His love never quits.
Took Israel in hand with his powerful hand,
    His love never quits.
Split the Red Sea right in half,
    His love never quits.
Led Israel right through the middle,
    His love never quits.
Dumped Pharaoh and his army in the sea,
    His love never quits.
The God who marched his people through the desert,
    His love never quits.
Smashed huge kingdoms right and left,
    His love never quits.
Struck down the famous kings,
    His love never quits.
Struck Sihon the Amorite king,
    His love never quits.
Struck Og the Bashanite king,
    His love never quits.
Then distributed their land as booty,
    His love never quits.
Handed the land over to Israel.
    His love never quits.

23-26 God remembered us when we were down,
    His love never quits.
Rescued us from the trampling boot,
    His love never quits.
Takes care of everyone in time of need.
    His love never quits.
Thank God, who did it all!
    His love never quits!