Het Boek

Psalmen 136

1Prijs de Here! Hij is een goede God.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs God, Hij staat boven alle goden.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs de Here, die boven allen staat.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij doet grote wonderen, niemand kan wat Hij kan doen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij maakte met kennis en inzicht de hemelen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Hij maakte de zeeën op aarde.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Ook het licht maakte Hij.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
De zon als machthebber over de dag.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
En maan en sterren als heersers in de nacht.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
10 Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
11 Hij leidde het volk Israël het land Egypte uit.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
12 Dat gebeurde door zijn kracht en onder zijn leiding.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
13 Hij maakte een droog pad dwars door de Rietzee.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
14 Zo liet Hij het volk Israël oversteken.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
15 Maar de farao en zijn leger verdronk Hij in de Rietzee.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
16 Hij leidde zijn volk door de woestijn.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
17 Hij versloeg koningen en grote volken.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
18 Machtige koningen doodde Hij.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
19 Koning Sichon bijvoorbeeld van de Amorieten.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
20 En koning Og van Basan.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
21 Hun land schonk Hij aan zijn volk.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
22 Het werd het eigendom van zijn dienaar Israël.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
23 Toen wij werden vernederd, heeft Hij ons geholpen.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
24 Hij heeft ons bevrijd van onze vijanden.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
25 Alles wat leeft, wordt door Hem gevoed.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
26 Prijs God, de Allerhoogste,
want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 136

Herrens trofasthed og magt

1Tak Herren, for han er god,
    hans trofasthed varer til evig tid.
Tak til den Gud, som er over alle guder,
    hans trofasthed varer til evig tid.
Tak Herren, som er Herre over alle herrer,
    hans trofasthed varer til evig tid.
Han er den eneste, som kan gøre undere,
    hans trofasthed varer til evig tid.
Han skabte himlen i sin visdom,
    hans trofasthed varer til evig tid.
Han anbragte jorden over vandenes dyb,
    hans trofasthed varer til evig tid.
Han skabte lysene på himlen,
    hans trofasthed varer til evig tid.
Han satte solen til at herske om dagen,
    hans trofasthed varer til evig tid.
Han lod månen og stjernerne lyse om natten,
    hans trofasthed varer til evig tid.
10 Han slog Egyptens førstefødte sønner ihjel,
    hans trofasthed varer til evig tid.
11 Han førte Israels folk ud af Egypten,
    hans trofasthed varer til evig tid.
12 Han greb ind og viste sin stærke magt,
    hans trofasthed varer til evig tid.
13 Han banede vej gennem Det Røde Hav,
    hans trofasthed varer til evig tid.
14 Han førte sit folk gennem havet,
    hans trofasthed varer til evig tid.
15 Han lod Farao drukne med hele hans hær,
    hans trofasthed varer til evig tid.
16 Han førte sit folk gennem ørkenen,
    hans trofasthed varer til evig tid.
17 Han besejrede mægtige fyrster,
    hans trofasthed varer til evig tid.
18 Han gjorde det af med mægtige konger,
    hans trofasthed varer til evig tid.
19 Han dræbte amoritterkongen Sihon,
    hans trofasthed varer til evig tid.
20 Han udslettede Bashans kong Og,
    hans trofasthed varer til evig tid.
21 Han gav os deres land som en arv,
    hans trofasthed varer til evig tid.
22 Han gav det i eje til Israel, sin tjener,
    hans trofasthed varer til evig tid.
23 Han glemte os ikke, når vi var i nød,
    hans trofasthed varer til evig tid.
24 Han frelste os fra alle vore fjender,
    hans trofasthed varer til evig tid.
25 Han sørger for føde til al sin skabning,
    hans trofasthed varer til evig tid.
26 Bryd ud i tak til Himlens Gud,
    for hans trofasthed varer til evig tid.