Het Boek

Psalmen 135:1-21

1Prijs de Here!

Dienaren van de Here, loof zijn naam!

2U bent immers voortdurend in het huis van de Here

of in de voorhof van het huis van mijn God?

3Prijs de Here!

De Here is een goede God.

Zing lofliederen voor zijn naam,

zijn naam is de liefde zelf.

4De Here heeft Jakob uitgekozen

en het volk Israël is van Hem.

5Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,

dat onze God de Allerhoogste God is.

6In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,

overal doet de Here wat Hem goeddunkt.

7Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.

Hij voegt de bliksem bij de regen

en stuurt de wind eropuit vanuit zijn schatkamers.

8Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,

zowel bij de mensen als bij de dieren.

9Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte

voor de farao en zijn dienaren.

10Hij versloeg grote menigten tegenstanders

en doodde machtige koningen,

11zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.

Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.

12Hun land gaf God aan zijn volk Israël.

13Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan

en alle generaties zullen aan U denken.

14De Here is rechtvaardig voor zijn volk,

met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.

15De andere volken maakten eigenhandig

hun gouden en zilveren afgodsbeelden.

16Al hebben die een mond,

zij kunnen niets zeggen.

Zij hebben ogen,

maar zien niets.

17Zij hebben oren,

maar die kunnen niet horen.

En ademen kunnen zij helemaal niet.

18De mensen die die beelden hebben gemaakt

en ieder die op die beelden vertrouwt,

zullen net als die beelden worden: dood.

19Laat het hele volk Israël de Here prijzen.

Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.

20Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.

Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.

21Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.

Want Hij woont in Jeruzalem.

Prijs de Here!

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 135:1-21

สดุดี 135

(สดด.115:4-11)

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า135:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 3 และ 21

จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์

จงสรรเสริญพระองค์เถิด ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2ท่านผู้ปรนนิบัติรับใช้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ในลานพระนิเวศของพระเจ้าของเรา

3จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี

จงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เพราะเป็นเรื่องน่ายินดี

4เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกยาโคบให้เป็นของพระองค์เอง

ทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของพระองค์

5ข้าพเจ้ารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่

รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระอื่นใดทั้งปวง

6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำสิ่งใดๆ ตามชอบพระทัยพระองค์

ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก

ในห้วงสมุทรและที่ลึกทั้งหลาย

7พระองค์ทรงกระทำให้เมฆลอยขึ้นจากสุดโลก

พระองค์ทรงส่งฟ้าแลบมากับฝน

และทรงนำสายลมออกมาจากคลังของพระองค์

8พระองค์ทรงประหารลูกหัวปีของอียิปต์

ลูกหัวปีทั้งของคนและของสัตว์

9อียิปต์เอ๋ย พระองค์ทรงส่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ มาท่ามกลางพวกเจ้า

มาต่อสู้ฟาโรห์กับบรรดาผู้รับใช้ทั้งสิ้นของเขา

10พระองค์ทรงห้ำหั่นชนชาติต่างๆ

ทรงประหารกษัตริย์ผู้เกรียงไกร

11คือกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์

กษัตริย์โอกแห่งบาชาน

และกษัตริย์ทั้งหมดในคานาอัน

12และพระองค์ทรงยกดินแดนของพวกเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์

ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลประชากรของพระองค์

13ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระนามของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ

14เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์

และทรงเอ็นดูสงสารผู้รับใช้ของพระองค์

15รูปเคารพของชนชาติต่างๆ ทำจากเงินและทอง

ทำด้วยน้ำมือมนุษย์

16มีปากแต่พูดไม่ได้

มีตาแต่มองไม่เห็น

17มีหูแต่ไม่ได้ยิน

ไม่มีแม้แต่ลมหายใจในปาก

18ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน

และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

19วงศ์วานของอิสราเอลเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

20วงศ์วานของเลวีเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

21จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากศิโยน

จงสรรเสริญพระองค์ผู้ประทับอยู่ในเยรูซาเล็ม

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า