Het Boek

Psalmen 135:1-21

1Prijs de Here!

Dienaren van de Here, loof zijn naam!

2U bent immers voortdurend in het huis van de Here

of in de voorhof van het huis van mijn God?

3Prijs de Here!

De Here is een goede God.

Zing lofliederen voor zijn naam,

zijn naam is de liefde zelf.

4De Here heeft Jakob uitgekozen

en het volk Israël is van Hem.

5Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,

dat onze God de Allerhoogste God is.

6In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,

overal doet de Here wat Hem goeddunkt.

7Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.

Hij voegt de bliksem bij de regen

en stuurt de wind eropuit vanuit zijn schatkamers.

8Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,

zowel bij de mensen als bij de dieren.

9Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte

voor de farao en zijn dienaren.

10Hij versloeg grote menigten tegenstanders

en doodde machtige koningen,

11zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.

Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.

12Hun land gaf God aan zijn volk Israël.

13Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan

en alle generaties zullen aan U denken.

14De Here is rechtvaardig voor zijn volk,

met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.

15De andere volken maakten eigenhandig

hun gouden en zilveren afgodsbeelden.

16Al hebben die een mond,

zij kunnen niets zeggen.

Zij hebben ogen,

maar zien niets.

17Zij hebben oren,

maar die kunnen niet horen.

En ademen kunnen zij helemaal niet.

18De mensen die die beelden hebben gemaakt

en ieder die op die beelden vertrouwt,

zullen net als die beelden worden: dood.

19Laat het hele volk Israël de Here prijzen.

Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.

20Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.

Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.

21Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.

Want Hij woont in Jeruzalem.

Prijs de Here!

Japanese Contemporary Bible

詩篇 135:1-21

135

1-2ハレルヤ。

主の民は、神殿の内庭に立って、ほめたたえなさい。

3恵み深い主のすばらしい御名をたたえて歌いなさい。

4主はイスラエルを、

ご自分のものとして選んでくださったのです。

5主の偉大さは、とてもほかの神々とは

比べものになりません。

6天も地も、深い海も、

主は思いどおりに治められます。

7地上にもやを立ちこめさせ、

雨をもたらすいなずまを光らせ、

その宝物倉から風を送り出されます。

8主はエジプト人に生まれた長男をみな、

家畜の初子もろとも滅ぼされました。

9エジプトの王や国民の目の前で、

大きな奇跡を見せられたのです。

10強い国々を滅ぼし、

負けを知らない王侯を殺されました。

11エモリ人の王シホン、バシャンの王オグ、

それにカナンの王たちを。

12主は彼らの土地を、ご自分の民イスラエルに、

永遠の贈り物としてお与えくださいました。

13ああ主よ。あなたの御名はいつまでもすたれず、

あらゆる時代の人々に知れ渡ります。

14主はご自分の民を弁護し、

仕える人々をあわれまれるからです。

15外国人は、人の手で作った金や銀の偶像を拝みます。

16口があってもしゃべれず、目があっても見えず、

17耳があっても聞こえす、

呼吸もしていない偶像を拝んでいるのです。

18偶像を作る者や、信仰する者も、同じく愚かです。

19イスラエルよ、主をほめたたえなさい。

アロンの家系の大祭司よ、ほめたたえなさい。

20レビの家系の祭司も、

主を信じて従う人々も、

主をほめたたえなさい。

21エルサレムの住民よ、ほめたたえなさい。

エルサレムは主の御住まいではありませんか。