Het Boek

Psalmen 135

1Prijs de Here!
Dienaren van de Here, loof zijn naam!
U bent immers voortdurend in het huis van de Here
of in de voorhof van het huis van mijn God?
Prijs de Here!
De Here is een goede God.
Zing lofliederen voor zijn naam,
zijn naam is de liefde zelf.
De Here heeft Jakob uitgekozen
en het volk Israël is van Hem.
Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,
dat onze God de Allerhoogste God is.
In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,
overal doet de Here wat Hem goeddunkt.
Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.
Hij voegt de bliksem bij de regen
en stuurt de wind er op uit vanuit zijn schatkamers.
Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,
zowel bij de mensen als bij de dieren.
Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte
voor de farao en zijn dienaren.
10 Hij versloeg grote menigten tegenstanders
en doodde machtige koningen,
11 zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.
Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.
12 Hun land gaf God aan zijn volk Israël.
13 Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan
en alle generaties zullen aan U denken.
14 De Here is rechtvaardig voor zijn volk,
met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.
15 De andere volken maakten eigenhandig
hun gouden en zilveren afgodsbeelden.
16 Al hebben die een mond,
zij kunnen niets zeggen.
Zij hebben ogen,
maar zien niets.
17 Zij hebben oren,
maar die kunnen niet horen.
En ademen kunnen zij helemaal niet.
18 De mensen die die beelden hebben gemaakt
en ieder die op die beelden vertrouwt,
zullen net als die beelden worden: dood.
19 Laat het hele volk Israël de Here prijzen.
Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.
20 Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.
Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.
21 Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.
Want Hij woont in Jeruzalem.
Prijs de Here!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 135

Kanta sa Pagdayaw

1Dayawa ang Ginoo! Dayawa ninyo siya, kamo nga iya mga alagad
nga nagaalagad sa templo sang Ginoo nga aton Dios.
Dayawa ang Ginoo kay maayo siya.
Magkanta kamo sang pagdayaw sa iya kay maayo ina nga himuon.
Dayawa ninyo siya kay ginpili niya ang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob, nga mangin iya espesyal nga katawhan.

Nakahibalo ako nga ang Ginoo gamhanan,
kag labaw sa tanan nga dios.
Ginahimo sang Ginoo ang bisan ano nga naluyagan niya sa langit, sa duta, sa mga dagat kag sa mga kadadalman sini.
Ginadala niya paibabaw ang mga panganod halin sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan,
kag nagapadala siya sang mga kilat upod sa ulan.
Ginapaguwa niya ang hangin halin sa ila talaguan.
Ginpamatay niya ang mga kamagulangan nga lalaki sang mga Egiptohanon kag pati ang mga kamagulangan sang ila mga sapat.
Didto sa Egipto, naghimo siya sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang sa pagsilot sa hari sang Egipto[a] kag sa tanan niya nga opisyal.
10 Ginpanglaglag niya ang madamo nga mga nasyon
kag ginpamatay niya ang gamhanan nga mga hari
11 pareho kay Sihon nga hari sang mga Amornon, kay Og nga hari sang Bashan, kag ang tanan nga hari sang Canaan.
12 Kag ginhatag niya ang ila duta sa iya katawhan nga mga Israelinhon agod ila panag-iyahan.

13 Ginoo, ang imo ngalan kag pagkabantog dumdumon hasta san-o.
14 Kay pamatud-an mo, Ginoo, nga wala sing sala ang imo katawhan nga imo mga alagad,
kag kaluoyan mo sila.
15 Ang mga dios-dios sang iban nga mga nasyon hinimo man lang sang tawo halin sa pilak kag bulawan.
16 May mga baba ini, pero indi makahambal;
may mga mata, pero indi makakita,
17 may mga dulunggan, pero indi makabati,
kag wala ini nagaginhawa.
18 Ang mga nagahimo sang sini nga mga dios-dios kag ang tanan nga nagasalig sa ila mangin pareho man sa ila nga wala sing pulos.

19-20 Kamo nga katawhan sang Israel, pati kamo nga mga kaliwat ni Aaron kag iban pa nga mga kaliwat ni Levi, dayawa ninyo ang Ginoo!
Kamo nga nagatahod sa Ginoo, dayawa ninyo siya!
21 Dayawa ang Ginoo nga ara sa Zion, ang siyudad sang Jerusalem nga iya puluy-an.
Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 135:9 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.