Het Boek

Psalmen 135:1-21

1Prijs de Here!

Dienaren van de Here, loof zijn naam!

2U bent immers voortdurend in het huis van de Here

of in de voorhof van het huis van mijn God?

3Prijs de Here!

De Here is een goede God.

Zing lofliederen voor zijn naam,

zijn naam is de liefde zelf.

4De Here heeft Jakob uitgekozen

en het volk Israël is van Hem.

5Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,

dat onze God de Allerhoogste God is.

6In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,

overal doet de Here wat Hem goeddunkt.

7Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.

Hij voegt de bliksem bij de regen

en stuurt de wind eropuit vanuit zijn schatkamers.

8Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,

zowel bij de mensen als bij de dieren.

9Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte

voor de farao en zijn dienaren.

10Hij versloeg grote menigten tegenstanders

en doodde machtige koningen,

11zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.

Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.

12Hun land gaf God aan zijn volk Israël.

13Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan

en alle generaties zullen aan U denken.

14De Here is rechtvaardig voor zijn volk,

met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.

15De andere volken maakten eigenhandig

hun gouden en zilveren afgodsbeelden.

16Al hebben die een mond,

zij kunnen niets zeggen.

Zij hebben ogen,

maar zien niets.

17Zij hebben oren,

maar die kunnen niet horen.

En ademen kunnen zij helemaal niet.

18De mensen die die beelden hebben gemaakt

en ieder die op die beelden vertrouwt,

zullen net als die beelden worden: dood.

19Laat het hele volk Israël de Here prijzen.

Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.

20Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.

Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.

21Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.

Want Hij woont in Jeruzalem.

Prijs de Here!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 135:1-21

Salmo 135

Kanta sa Pagdayaw

1Dayawa ang Ginoo! Dayawa ninyo siya, kamo nga iya mga alagad

2nga nagaalagad sa templo sang Ginoo nga aton Dios.

3Dayawa ang Ginoo kay maayo siya.

Magkanta kamo sang pagdayaw sa iya kay maayo ina nga himuon.

4Dayawa ninyo siya kay ginpili niya ang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob, nga mangin iya espesyal nga katawhan.

5Nakahibalo ako nga ang Ginoo gamhanan,

kag labaw sa tanan nga dios.

6Ginahimo sang Ginoo ang bisan ano nga naluyagan niya sa langit, sa duta, sa mga dagat kag sa mga kadadalman sini.

7Ginadala niya paibabaw ang mga panganod halin sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan,

kag nagapadala siya sang mga kilat upod sa ulan.

Ginapaguwa niya ang hangin halin sa ila talaguan.

8Ginpamatay niya ang mga kamagulangan nga lalaki sang mga Egiptohanon kag pati ang mga kamagulangan sang ila mga sapat.

9Didto sa Egipto, naghimo siya sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang sa pagsilot sa hari sang Egipto135:9 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon. kag sa tanan niya nga opisyal.

10Ginpanglaglag niya ang madamo nga mga nasyon

kag ginpamatay niya ang gamhanan nga mga hari

11pareho kay Sihon nga hari sang mga Amornon, kay Og nga hari sang Bashan, kag ang tanan nga hari sang Canaan.

12Kag ginhatag niya ang ila duta sa iya katawhan nga mga Israelinhon agod ila panag-iyahan.

13Ginoo, ang imo ngalan kag pagkabantog dumdumon hasta san-o.

14Kay pamatud-an mo, Ginoo, nga wala sing sala ang imo katawhan nga imo mga alagad,

kag kaluoyan mo sila.

15Ang mga dios-dios sang iban nga mga nasyon hinimo man lang sang tawo halin sa pilak kag bulawan.

16May mga baba ini, pero indi makahambal;

may mga mata, pero indi makakita,

17may mga dulunggan, pero indi makabati,

kag wala ini nagaginhawa.

18Ang mga nagahimo sang sini nga mga dios-dios kag ang tanan nga nagasalig sa ila mangin pareho man sa ila nga wala sing pulos.

19-20Kamo nga katawhan sang Israel, pati kamo nga mga kaliwat ni Aaron kag iban pa nga mga kaliwat ni Levi, dayawa ninyo ang Ginoo!

Kamo nga nagatahod sa Ginoo, dayawa ninyo siya!

21Dayawa ang Ginoo nga ara sa Zion, ang siyudad sang Jerusalem nga iya puluy-an.

Dayawa ang Ginoo!