Het Boek

Psalmen 135

1Prijs de Here!
Dienaren van de Here, loof zijn naam!
U bent immers voortdurend in het huis van de Here
of in de voorhof van het huis van mijn God?
Prijs de Here!
De Here is een goede God.
Zing lofliederen voor zijn naam,
zijn naam is de liefde zelf.
De Here heeft Jakob uitgekozen
en het volk Israël is van Hem.
Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,
dat onze God de Allerhoogste God is.
In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,
overal doet de Here wat Hem goeddunkt.
Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.
Hij voegt de bliksem bij de regen
en stuurt de wind er op uit vanuit zijn schatkamers.
Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,
zowel bij de mensen als bij de dieren.
Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte
voor de farao en zijn dienaren.
10 Hij versloeg grote menigten tegenstanders
en doodde machtige koningen,
11 zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.
Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.
12 Hun land gaf God aan zijn volk Israël.
13 Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan
en alle generaties zullen aan U denken.
14 De Here is rechtvaardig voor zijn volk,
met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.
15 De andere volken maakten eigenhandig
hun gouden en zilveren afgodsbeelden.
16 Al hebben die een mond,
zij kunnen niets zeggen.
Zij hebben ogen,
maar zien niets.
17 Zij hebben oren,
maar die kunnen niet horen.
En ademen kunnen zij helemaal niet.
18 De mensen die die beelden hebben gemaakt
en ieder die op die beelden vertrouwt,
zullen net als die beelden worden: dood.
19 Laat het hele volk Israël de Here prijzen.
Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.
20 Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.
Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.
21 Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.
Want Hij woont in Jeruzalem.
Prijs de Here!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 135

1Славьте Вечного, потому что Он благ,
        потому что милость Его – навеки.
Славьте Бога богов,
        потому что милость Его – навеки.
Славьте Владыку владык,
        потому что милость Его – навеки.

Того, Кто один творит великие чудеса,
        потому что милость Его – навеки;
премудро сотворил небеса,
        потому что милость Его – навеки;
распростёр над водами землю,
        потому что милость Его – навеки;
сотворил великие светила,
        потому что милость Его – навеки;
солнце, чтобы управлять днём,
        потому что милость Его – навеки;
луну и звёзды, чтобы управлять ночью,
        потому что милость Его – навеки;

10 Того, Кто поразил первенцев Египта,
        потому что милость Его – навеки;
11 вывел из его среды Исраил,
        потому что милость Его – навеки;
12 могучей и простёртой рукой,
        потому что милость Его – навеки;

13 Того, Кто разделил Тростниковое море[a],
        потому что милость Его – навеки;
14 и провёл сквозь него Исраил,
        потому что милость Его – навеки;
15 но поверг в Тростниковое море фараона и войско его,
        потому что милость Его – навеки;

16 Того, Кто провёл Свой народ через пустыню,
        потому что милость Его – навеки;
17 поразил великих царей,
        потому что милость Его – навеки;
18 умертвил могучих царей,
        потому что милость Его – навеки;
19 Сигона, царя аморреев,
        потому что милость Его – навеки,
20 и Ога, царя Башана,
        потому что милость Его – навеки;
21 и отдал их землю в наследие,
        потому что милость Его – навеки;
22 в наследие Исраилу, рабу Своему,
        потому что милость Его – навеки;

23 Того, Кто вспомнил нас в нашем унижении,
        потому что милость Его – навеки;
24 и избавил нас от врагов,
        потому что милость Его – навеки;
25 даёт пищу всему живому,
        потому что милость Его – навеки.

26 Славьте Бога небес,
        потому что милость Его – навеки!

Notas al pie

  1. 135:13 См. сноску на 105:7. Также в ст. 15.