Het Boek

Psalmen 135:1-21

1Prijs de Here!

Dienaren van de Here, loof zijn naam!

2U bent immers voortdurend in het huis van de Here

of in de voorhof van het huis van mijn God?

3Prijs de Here!

De Here is een goede God.

Zing lofliederen voor zijn naam,

zijn naam is de liefde zelf.

4De Here heeft Jakob uitgekozen

en het volk Israël is van Hem.

5Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,

dat onze God de Allerhoogste God is.

6In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,

overal doet de Here wat Hem goeddunkt.

7Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.

Hij voegt de bliksem bij de regen

en stuurt de wind eropuit vanuit zijn schatkamers.

8Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,

zowel bij de mensen als bij de dieren.

9Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte

voor de farao en zijn dienaren.

10Hij versloeg grote menigten tegenstanders

en doodde machtige koningen,

11zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.

Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.

12Hun land gaf God aan zijn volk Israël.

13Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan

en alle generaties zullen aan U denken.

14De Here is rechtvaardig voor zijn volk,

met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.

15De andere volken maakten eigenhandig

hun gouden en zilveren afgodsbeelden.

16Al hebben die een mond,

zij kunnen niets zeggen.

Zij hebben ogen,

maar zien niets.

17Zij hebben oren,

maar die kunnen niet horen.

En ademen kunnen zij helemaal niet.

18De mensen die die beelden hebben gemaakt

en ieder die op die beelden vertrouwt,

zullen net als die beelden worden: dood.

19Laat het hele volk Israël de Here prijzen.

Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.

20Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.

Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.

21Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.

Want Hij woont in Jeruzalem.

Prijs de Here!

Священное Писание

Забур 135:1-26

Песнь 135

1Славьте Вечного, потому что Он благ,

потому что милость Его – навеки.

2Славьте Бога богов,

потому что милость Его – навеки.

3Славьте Владыку владык,

потому что милость Его – навеки.

4Того, Кто один творит великие чудеса,

потому что милость Его – навеки;

5премудро сотворил небеса,

потому что милость Его – навеки;

6распростёр над водами землю,

потому что милость Его – навеки;

7сотворил великие светила,

потому что милость Его – навеки;

8солнце, чтобы управлять днём,

потому что милость Его – навеки;

9луну и звёзды, чтобы управлять ночью,

потому что милость Его – навеки;

10Того, Кто поразил первенцев Египта,

потому что милость Его – навеки;

11вывел из его среды Исраил,

потому что милость Его – навеки;

12могучей и простёртой рукой,

потому что милость Его – навеки;

13Того, Кто разделил Тростниковое море135:13 См. сноску на 105:7. Также в ст. 15.,

потому что милость Его – навеки;

14и провёл сквозь него Исраил,

потому что милость Его – навеки;

15но поверг в Тростниковое море фараона и войско его,

потому что милость Его – навеки;

16Того, Кто провёл Свой народ через пустыню,

потому что милость Его – навеки;

17поразил великих царей,

потому что милость Его – навеки;

18умертвил могучих царей,

потому что милость Его – навеки;

19Сигона, царя аморреев,

потому что милость Его – навеки,

20и Ога, царя Башана,

потому что милость Его – навеки;

21и отдал их землю в наследие,

потому что милость Его – навеки;

22в наследие Исраилу, рабу Своему,

потому что милость Его – навеки;

23Того, Кто вспомнил нас в нашем унижении,

потому что милость Его – навеки;

24и избавил нас от врагов,

потому что милость Его – навеки;

25даёт пищу всему живому,

потому что милость Его – навеки.

26Славьте Бога небес,

потому что милость Его – навеки!