Het Boek

Psalmen 134:1-3

1Een bedevaartslied.

Kom, laten alle dienaren van de Here

die ʼs nachts dienstdoen in de tempel,

de Here loven.

2Hef uw handen omhoog

naar het heilige huis en loof de Here.

3De Here geve u zijn zegen vanuit Jeruzalem.

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

Nova Versão Internacional

Salmos 134:1-3

Salmo 134

Cântico de Peregrinação.

1Venham! Bendigam o Senhor

todos vocês, servos do Senhor,

vocês, que servem de noite na casa do Senhor.

2Levantem as mãos na direção do santuário

e bendigam o Senhor!

3De Sião os abençoe o Senhor,

que fez os céus e a terra!