Het Boek

Psalmen 134:1-3

1Een bedevaartslied.

Kom, laten alle dienaren van de Here

die ʼs nachts dienstdoen in de tempel,

de Here loven.

2Hef uw handen omhoog

naar het heilige huis en loof de Here.

3De Here geve u zijn zegen vanuit Jeruzalem.

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 134:1-3

Psalm 134

Uppmaning till lovprisning

1En vallfartssång.

Kom och lova Herren,

alla ni Herrens tjänare,

ni som tjänstgör i Herrens hus varje natt.

2Lyft upp era händer mot helgedomen

och prisa Herren.

3Herren, han som har gjort himmel och jord,

välsigna dig från Sion.