Het Boek

Psalmen 134

1Een bedevaartslied.

Kom, laten alle dienaren van de Here
die ʼs nachts dienstdoen in de tempel,
de Here loven.
Hef uw handen omhoog
naar het heilige huis en loof de Here.
De Here geve u zijn zegen vanuit Jeruzalem.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

The Message

Psalm 134

A Pilgrim Song

11-3 Come, bless God,
    all you servants of God!
You priests of God, posted to the nightwatch
    in God’s shrine,
Lift your praising hands to the Holy Place,
    and bless God.
In turn, may God of Zion bless you—
    God who made heaven and earth!