Het Boek

Psalmen 134

1Een bedevaartslied.

Kom, laten alle dienaren van de Here
die ʼs nachts dienstdoen in de tempel,
de Here loven.
Hef uw handen omhoog
naar het heilige huis en loof de Here.
De Here geve u zijn zegen vanuit Jeruzalem.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 134

Vågenætter i templet

1En valfartssang.

Pris Herren, alle I, som tjener ham,
    I, som våger om natten i Herrens hus.
Løft jeres hænder mod helligdommen
    og lovpris Herren.

Herren velsigne jer fra Zion,
    han, som skabte himmel og jord.