Het Boek

Psalmen 133:1-3

1Een bedevaartslied van David.

Kijk eens hoe goed en waardevol het is

als broeders in vrede met elkaar omgaan.

2Dat is net zo kostbaar als de olie

waarmee Aäron werd gezalfd

en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide.

3Het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon

die de bergen van Jeruzalem bevloeit.

Dat is de plaats waaraan de Here zijn zegen verbindt

en het leven tot in eeuwigheid.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Saamu 133:1-3

Saamu 133

Orin fún ìgòkè. Ti Dafidi

1Kíyèsi, ó ti dára ó sì ti dùn tó fún

àwọn ará láti máa jùmọ̀ gbé ní ìrẹ́pọ̀.

2Ó dàbí òróró ìkunra iyebíye ní orí,

tí ó sàn dé irùngbọ̀n, àní irùngbọ̀n Aaroni:

tí ó sì sàn sí etí aṣọ sórí rẹ̀;

3Bí ìrì Hermoni

tí o sàn sórí òkè Sioni.

Nítorí níbẹ̀ ní Olúwa gbé pàṣẹ ìbùkún,

àní ìyè láéláé.