Het Boek

Psalmen 133:1-3

1Een bedevaartslied van David.

Kijk eens hoe goed en waardevol het is

als broeders in vrede met elkaar omgaan.

2Dat is net zo kostbaar als de olie

waarmee Aäron werd gezalfd

en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide.

3Het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon

die de bergen van Jeruzalem bevloeit.

Dat is de plaats waaraan de Here zijn zegen verbindt

en het leven tot in eeuwigheid.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 133:1-3

Salmo 133

Ang Pagpuyo nga may Panaghiusa

1Pagkamaayo ug pagkaanindot kon ang katawhan sa Dios magpuyo nga may panaghiusa.

2Sama kini sa mahalong lana nga gidihog sa ulo ni Aaron, nga midagayday sa iyang bangas ug ngadto sa kuwelyo sa iyang bisti.

3Sama usab kini sa yamog sa Bukid sa Hermon nga nagaabot sa mga bukid sa Zion.133:3 Zion: mao usab ang Jerusalem.

Ug dinhi sa Zion misaad ang Ginoo sa paghatag sa panalangin, nga mao ang kinabuhi nga walay kataposan.