Het Boek

Psalmen 132:1-18

1Een bedevaartslied.

Here, denk toch aan alle moeite

die David heeft doorstaan.

2Hoe hij heeft gezworen aan de Here

en een belofte heeft gedaan aan de machtige God van Jakob.

3Hij zei: ‘Ik meen het,

ik zal mijn huis niet meer binnengaan

en niet meer naar bed gaan,

4en ik zal de slaap niet vatten

5eer ik voor de Here een plaats heb gevonden,

waar Hij kan wonen.

Een woonplaats voor de machtige God van Jakob.’

6Weet u,

wij hoorden in Efrata al

over zijn woning spreken

en vonden haar in de velden van Jaär.

7Laten wij zijn huis binnengaan

en ons diep voor Hem buigen.

8Here, sta op en ga naar uw rustplaats,

U en de ark die spreekt van uw kracht.

9Laten uw priesters zich kleden in rechtvaardigheid

en uw volgelingen jubelen over uw grootheid.

10Keer U niet af van uw uitverkorene,

ter wille van uw dienaar David.

11De Here heeft David een kostbare belofte gedaan

die Hij nooit zal verbreken.

Hij zei: ‘Een van uw eigen nakomelingen

zal Ik koning maken.

12Als uw zonen zich aan mijn wet houden

en spreken over alles wat Ik hun leer,

zullen ook hun kinderen weer regeren.’

13Want de Here heeft Jeruzalem uitgekozen.

Daar wilde Hij graag wonen.

14Hij zei: ‘Dit is de plaats

waar Ik altijd rust zal vinden.

Hier wil Ik graag wonen.

15Het eten in deze stad zal Ik zegenen

en de armen die er wonen,

zal Ik volop te eten geven.

16De priesters van Jeruzalem

zullen mijn bevrijding kennen

en de gelovigen zullen blij jubelen.

17In Jeruzalem zal Ik David sterk maken.

Door hem die Ik uitkies,

zal het licht schijnen.

18Zijn vijanden zal Ik met schande overladen,

maar hijzelf zal een stralende kroon dragen.’

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 132:1-18

Salmo 132

Pagdayaw sa Templo sang Dios

1Ginoo, indi pagkalimti si David kag ang tanan nga kabudlayan nga ginbatas niya.

2Dumduma ang iya promisa sa imo, Ginoo, ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.

Nagpromisa siya nga,

3“Indi ako magpauli ukon maghigda

4ukon magtulog

5hasta nga makakita ako sang lugar nga para puy-an sang Ginoo, ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.”

6Sang didto kami sa Efrata132:6 Efrata: Siguro amo ini ang Betlehem. nakabati kami kon diin ang Kahon sang Kasugtanan,

kag nakita namon ini sa latagon sang Jaar.

7Dayon nagsiling kami, “Makadto kita sa templo sang Ginoo kag magsimba sa atubangan sang iya trono.”132:7 trono: sa literal, tulungtungan sang tiil.

8Sige na, Ginoo, kadto ka sa imo templo upod sang Kahon sang Kasugtanan nga simbolo sang imo gahom.

9Kabay pa nga magkabuhi permi sing matarong ang imo mga pari kag magkanta sa kalipay ang imo matutom nga katawhan.

10Tungod kay David nga imo alagad, indi pag-isikway ang imo pinili nga hari.

11Nagpromisa ka sadto kay David,

kag sigurado nga tumanon mo kag indi pagbawion.

Siling mo: “Ang isa sang imo mga kaliwat pabuslon ko sa imo bilang hari.

12Kon tumanon sang imo mga kaliwat nga mga hari ang akon kasugtanan kag ang mga pagpanudlo nga gintudlo ko sa ila,

ang ila mga kaliwat magahari man hasta san-o.”

13Matuod nga ginpili kag ginhandom sang Ginoo ang Zion132:13 Zion: ukon, Jerusalem. nga iya puy-an.

Siling niya,

14“Amo ini ang akon puluy-an hasta san-o;

diri ako magapuyo132:14 magapuyo: ukon, magahari. kay ginhandom ko ini.

15Hatagan ko ang Zion sang tanan niya nga kinahanglanon,

kag bisan ang iya mga pumuluyo nga mga imol busgon ko sang pagkaon.

16Permi ko luwason ang iya mga pari,

kag ang iya matutom nga mga pumuluyo magakanta permi sa kalipay.

17“Paharion ko sa Zion ang hari nga kaliwat ni David kag padayunon ko ang iya paggahom.132:17 padayunon… paggahom: ukon, himuon ko siya nga suga para sa akon katawhan. Sa literal, ibutang ko ang suga para sa pinili ko nga hari.

18Pakahuy-an ko ang iya mga kaaway, pero pauswagon ko ang iya ginharian.”